Hlavní obsah

přesně

Vyskytuje se v

kopie: přesná kopiecopie textuelle

označení: přesné označení místaindication exacte d'un endroit

představa: mít o kom/čem přesnou představuavoir une idée précise de qqn/qqch

přesný: přesná kopiecopie textuelle

přesný: přesný popisdescription exacte

přesný: být přesný o člověku, dopravním prostředku, hodináchêtre à l'heure

půlnoc: přesně o půlnocià minuit tapant(e)

výklad: přesný výklad zákonainterprétation stricte de la loi

přesný: Je přesný jako hodinky.Il est réglé comme une horloge.

heure: être à l'heurebýt přesný o člověku, dopravním prostředku, hodinách

juste: l'heure justepřesný čas

militaire: heure militairepřesná doba

près: hovor. à un cheveu prèsna chlup (přesně)

strict: au sens strictpřesně vzato, v přesném smyslu

pile: à trois heures pilepřesně ve tři

ponctualité: avec ponctualitépřesně, nachlup, navlas

chronomètre: réglé comme un chronomètrepřesný jako hodinky

fil: dans le droit fil de qqch(přesně) ve stejném směru jako co

horloge: Il est réglé comme une horloge.Je přesný jako hodinky.

montre: montre en mainna minutu přesně

musique: être réglé comme du papier à musiquebýt přesný jako hodin(k)y

textuel: Textuel !Doslova!, Přesně tak!

trait: trait pour traitpřesně, věrně