Hlavní obsah

fil [fil]

Podstatné jméno mužské

 1. nit(ka), příze
 2. droit fil směr po niti
 3. fil (à coudre) nit šicíbobine de filšpulka nitě
 4. cousu de fil blanc průhledný, očividný
 5. de fil en aiguille postupně, od jedné věci ke druhé
 6. fil à plomb olovnice
 7. fil conducteur, fil rouge červená nit
 8. sport.cílová páska
 9. drátfil de ferželezný drát
 10. fil (électrique) (elektrický) drátfil de terreuzemňovací drátfil d'antenneanténový drát, anténatéléphonie sans fil T. S. F.bezdrátová telefonie, radiotelefonietéléphone sans filbezdrátový telefon
 11. coup de fil brnknutí zatelefonovánífils de la viergebabí léto vlákno
 12. souvislost, sled, nit
 13. proud směr toku vody, i přen.
 14. au fil de qqch v průběhu čeho
 15. přen.ostří nože, meče ap.sur le fil du rasoirjen tak tak, v nejisté situacipasser au fil de l'épéeprobodnout, proklát mečem

Podstatné jméno mužské

  Vyskytuje se v

  fil: směr po nitidroit fil

  file: předákchef de file

  fils: synové potomci, následníciles fils

  coup: telefonát, zatelefonovánícoup de fil/téléphone

  fer: železný drátfil de fer

  papa: synáček z dobré rodinyfils à papa

  télégraphie: bezdrátová telegrafie, radiotelegrafietélégraphie sans fil T. S. F.

  tors: skaný drát, skaná nitfil tors

  vierge: babí léto pavučinafil de la vierge

  de: Janův synfils de Jean

  suivre: sledovat tok konverzacesuivre le fil de la conversation

  blanc: očividný, průhlednýcousu de fil blanc

  cousu: průhledný, očividný, nabílednicousue de fil blanc

  vie: Jeho život visí (už jen) na vlásku.Sa vie ne tient plus qu'à un fil.

  boží: Syn Boží Ježíš KristusFils de Dieu

  červený: červená nitfil conducteur

  drát: ostnatý drátfil de fer barbelé

  hedvábí: surové hedvábífil bourru, soie écrue

  léto: babí léto pavučinafil de la vierge

  loutka: závěsné loutkymarionnettes à fils

  nit: červená nit (děje)fil conducteur (d'une action)

  nitka: viset na nitcene tenir qu'à un fil

  páska: cílová páskafil d'arrivé

  průběh: v průběhu časuau fil du temps

  rodina: synáček z dobré rodinyfils à papa

  řada: v řadě (za sebou)à la file, en ligne

  telefon: bezdrátový telefontéléphone sans fil

  vodič: elektr. nulový vodič(fil) neutre

  z, ze: z otce na synade père en fils

  zástup: jít v zástupumarcher à la file

  ztratit: ztratit nit (hovoru)perdre le fil

  mezi: rozdělit majetek mezi synyrépartir les biens entre ses fils

  nevlastní: nevlastní dcera/synbelle-fille /beau-fils

  připojení: bezdrátové připojeníconnexion sans fil

  zavolat: Musím si zavolat.Je dois passer un coup de fil.

  březen: Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem.En avril ne te découvre pas d'un fil, en mais, fais ce qu'il te plaît.

  píka: přen. začínat od píkyêtre le fils de ses œuvres

  prášit se: Upaluje, až se mu za patami práší.Il file à toutes jambes.

  suchý: Nezůstala na něm nit(ka) suchá.Il n'avait pas un fil de sec.

  šišlat: lehce šišlatavoir un fil sur la langue

  šlapat: šlapat si na jazykavoir un fil sur la langue

  tvrdý: být tvrdým oříškem komudonner du fil à retordre à qqn

  zamotat: expr. zamotat komu hlavudonner du fil à retordre à qqn

  zapřít: Syn otce nezapře.Tel père, tel fils.