Hlavní obsah

fil [fil]

Podstatné jméno mužské

 1. nit(ka), příze
 2. droit fil směr po niti
 3. fil (à coudre) nit šicíbobine de filšpulka nitě
 4. cousu de fil blanc průhledný, očividný
 5. de fil en aiguille postupně, od jedné věci ke druhé
 6. fil à plomb olovnice
 7. fil conducteur, fil rouge červená nit
 8. sport.cílová páska
 9. drátfil de ferželezný drát
 10. fil (électrique) (elektrický) drátfil de terreuzemňovací drátfil d'antenneanténový drát, anténatéléphonie sans fil T. S. F.bezdrátová telefonie, radiotelefonietéléphone sans filbezdrátový telefon
 11. coup de fil brnknutí zatelefonovánífils de la viergebabí léto vlákno
 12. souvislost, sled, nit
 13. proud směr toku vody, i přen.
 14. au fil de qqch v průběhu čeho
 15. přen.ostří nože, meče ap.sur le fil du rasoirjen tak tak, v nejisté situacipasser au fil de l'épéeprobodnout, proklát mečem

Podstatné jméno mužské

  Vyskytuje se v

  file: chef de filepředák

  file: en file, à la filev řadě, jeden za druhým

  file: à la fileza sebou, po sobě postupně

  file: en double fileve druhé řadě aut, ve druhém pruhu

  fils: les filssynové potomci, následníci

  fils: fils spirituelduchovní syn revoluce ap., duchovní žák pokračovatel určitého myšlenkového směru

  coup: coup de fil/téléphonetelefonát, zatelefonování

  fer: fil de ferželezný drát

  fils: fils uniquejedináček

  fils: de père en filsz otce na syna

  fils: hanl. fils à papasynáček z bohaté rodiny

  fils: fils de ses œuvresděkovat za vše (jen) sám sobě

  papa: fils à papasynáček z dobré rodiny

  télégraphie: télégraphie sans fil T. S. F.bezdrátová telegrafie, radiotelegrafie

  tors: fil torsskaný drát, skaná nit

  vierge: fil de la viergebabí léto pavučina

  de: fils de JeanJanův syn

  file: prendre la filestoupnout si do řady

  suivre: suivre le fil de la conversationsledovat tok konverzace

  blanc: cousu de fil blancočividný, průhledný

  cousu: cousue de fil blancprůhledný, očividný, nabíledni

  file: marcher à la filejít v řadě za sebou

  file: avancer en file indiennepostupovat jeden za druhým

  fils: tel père, tel filsjaký otec, takový syn, jablko nepadne daleko od stromu

  vie: Sa vie ne tient plus qu'à un fil.Jeho život visí (už jen) na vlásku.

  boží: Syn Boží Ježíš KristusFils de Dieu

  červený: červená nitfil conducteur

  drát: ostnatý drátfil de fer barbelé

  hedvábí: surové hedvábífil bourru, soie écrue

  léto: babí léto pavučinafil de la vierge

  loutka: závěsné loutkymarionnettes à fils

  nit: červená nit (děje)fil conducteur (d'une action)

  nitka: viset na nitcene tenir qu'à un fil

  páska: cílová páskafil d'arrivé

  průběh: v průběhu časuau fil du temps

  reproduktor: bezdrátový/přenosný reproduktorenceinte sans fil/portable

  rodina: synáček z dobré rodinyfils à papa

  řada: v řadě (za sebou)à la file, en ligne

  telefon: bezdrátový telefontéléphone sans fil

  vodič: elektr. nulový vodič(fil) neutre

  z, ze: z otce na synade père en fils

  zástup: jít v zástupumarcher à la file

  ztratit: ztratit nit (hovoru)perdre le fil

  mezi: rozdělit majetek mezi synyrépartir les biens entre ses fils

  nevlastní: nevlastní dcera/synbelle-fille /beau-fils

  připojení: bezdrátové připojeníconnexion sans fil

  telefon: Máte telefon.On vous appelle au téléphone., Vous avez un coup de fil.

  zavolat: Musím si zavolat.Je dois passer un coup de fil.

  zavolat si: Musím si zavolat.J'ai besoin de passer un coup de fil.

  březen: Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem.En avril ne te découvre pas d'un fil, en mais, fais ce qu'il te plaît.

  drát: hovor. mít koho na drátěavoir qqn au bout du fil

  píka: přen. začínat od píkyêtre le fils de ses œuvres

  prášit se: Upaluje, až se mu za patami práší.Il file à toutes jambes.

  suchý: Nezůstala na něm nit(ka) suchá.Il n'avait pas un fil de sec.

  šišlat: lehce šišlatavoir un fil sur la langue

  šlapat: šlapat si na jazykavoir un fil sur la langue

  tvrdý: být tvrdým oříškem komudonner du fil à retordre à qqn

  zamotat: expr. zamotat komu hlavudonner du fil à retordre à qqn

  zapřít: Syn otce nezapře.Tel père, tel fils.