Hlavní obsah

boží

Přídavné jméno

  1. (související s bohem) de Dieu, divin/-ineHod boží svatodušnídimanche m de PentecôteHod boží vánočníNoël mBeránek božíl'Agneau m de DieuSyn Boží Ježíš KristusFils m de Dieuz vůle božíà la grâce de Dieu
  2. expr.(vyj. citového vztahu) adorable
  3. hovor.(skvělý) divin/-ine, super

Vyskytuje se v

muka: boží mukasloup s obrazem svatého calvaire , BeF borne-potale

beránek: Beránek božíl'Agneau de Dieu

přikázání: náb. desatero božích přikázáníles dix commandements de Dieu

slovo: slovo Božíparole de Dieu

soud: Boží soudtribunal de Dieu

smilování: čekat na koho/co jako na smilování božíattendre qqn/qqch comme le Messie

vynést: přen. vynést co na světlo (boží)tirer qqch au grand jour

dieu: desatero přikázání Božíchles dix commandements de Dieu

grâce: z milosti boží o panovníkovipar la grâce de Dieu

nom: jméno Božínom de Dieu

vengeance: boží odplata, trest božívengeance divine

vigne: pracovat na vinici Páně, kázat slovo božítravailler à la vigne du Seigneur

boží: Hod boží svatodušnídimanche de Pentecôte