Hlavní obsah

grâce [gʀɑs]

Podstatné jméno ženské

  1. přízeň, laskavost, milostfaire à qqn la grâce de faire qqchprokázat komu laskavost zdvořilostní frázeiron. être dans les bonnes grâces de qqnbýt v přízni u koho, těšit se čí příznipráv. délai de grâcedodatečná lhůta, prodloužení termínu
  2. Milost titul v anglosaských zemíchpar la grâce de Dieuz milosti boží o panovníkovià la grâce de Dieuz vůle boží
  3. milost, odpuštěnídemander grâcežádat o odpuštění
  4. coup de grâce rána z milostidonner le coup de grâce à qqnukončit čí utrpení
  5. vděk, vděčnost, díkrendre grâce à qqn(po)děkovat, vzdá(va)t díky komuaction de grâce(s)díkuvzdání, vzdávání díků církevníles grâcesmodlitba po jídle
  6. grâce à qqn/qqch díky komu/čemu
  7. půvab, kouzlodanser avec grâcepůvabně tančit
  8. bonne grâce dobrá vůle

Vyskytuje se v

coup: dát ránu z milostidonner le coup de grâce

boží: z vůle božíà la grâce de Dieu

grácie: tři Grácieles trois Grâces

milost: žádost o milostrecours /pourvoi en grâce

ukončit: ukončit čí utrpenídonner/porter le coup de grâce à qqn

zásluhou: Uspěl jejich zásluhou.Il a réussi grâce à eux.

rána: rána z milosticoup de grâce

grâce: prokázat komu laskavost zdvořilostní frázefaire à qqn la grâce de faire qqch