Hlavní obsah

nom [nɔ̃]

Vyskytuje se v

commun: jméno obecnénom commun

nom: de qqn/qqch jménem, ve jménu koho/čehoau nom de

non: ale nenon fait

non-retour: bod, za kterým již není návratu i přen.point de non-retour

plus: také ne, aninon plus

famille: příjmenínom de famille

lucratif: nezisková společnostpráv. association à but non lucratif

objet: neidentifikovatelný létající objekt UFOobjet volant non identifié

pipe: Hrome!, Kruci!Nom d'une pipe !

propre: vlastní jménonom propre

sacré: Himlhergot!Sacré nom de Dieu !

volant: neidentifikovaný létající objekt UFOobjet volant non identifié OVNI

cocher: zaškrtnout jméno na seznamucocher un nom sur une liste

confondre: plést si jménaconfondre les noms

figurer: Jeho jméno není (uvedeno) na seznamu.Son nom ne figure pas sur la liste.

ou: Ano nebo ne, odpovězte.Oui ou non, répondez.

redire: Můžete mi ještě jednou říct vaše jméno?Pouvez-vous me redire votre nom ?

ni: neříkat ani ano ani nene dire ni oui ni non

oiseau: nemoci komu přijít na jménodonner à qqn des noms d'oiseaux

oui: pro nic za nicpour un oui (ou) pour un non

traiter: Nadával mu do všeho možného.Il l'a traité de tous les noms.

celý: celé jménonom et prénom(s)

firma: jméno firmynom commercial

hromadný: ling. podstatné jméno hromadnénom collectif

jméno: jméno a příjmenínom et prénom

křestní: křestní jménoprénom , nom de baptême

kupé: (ne)kuřácké kupécompartiment (non-)fumeurs

láhev: vratná/nevratná láhevbouteille consignée/non consignée

místní: ling. místní jménanoms de lieu

nekuřácký: žel. nekuřácké kupécompartiment non-fumeur(s)

nemenší: v nemenší míředans une non moindre mesure

nepřirozený: nepřirozená smrtmort non naturelle

nesmysl: holý nesmyslpur non-sens

obecný: ling. obecné jménonom commun

objekt: neidentifikovatelný létající objekt UFOObjet volant non identifié O.V.N.I.

organizace: nevládní organizaceOrganisation non gouvernementale O.N.G.

podání: ústní podáníparole non-écrite, tradition orale

podstatný: ling. podstatné jménonom , substantif

postavení: příjmení, jméno a postavenínom, prénom et qualité

posvětit: Posvěť se jméno tvé.Que ton nom soit sanctifié.

rodný: rodné jménonom de famille/de naissance

rýže: neloupaná rýžeriz non décortiqué

: už nenon plus

věc: nazývat věci pravým jménemappeler les choses par leur nom

voda: neperlivá minerální vodaeau minérale non gazeuse/plate

ale: ale nemais non

děkovat: Děkuji nechci.Non, merci.

hláskovat: Můžete hláskovat vaše jméno?Pouvez-vous épeler votre nom ?

jmenovat se: Jak se jmenujete?Comment vous appelez-vous ?, Quel est votre nom ?

můj, má, mé, moje: mé jménomon nom

nikoli: Myslím, že nikoliv.Je crois que non.

podle: Byl pojmenován podle...On lui a donné le nom de...

také: já také nemoi non plus

nazývat: nazývat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

pojmenovat: pojmenovat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

zákon: Jménem zákona. zatýkací formuleAu nom de la loi.

avenu: (od počátku) neplatnýnul et non avenu