Hlavní obsah

místní

Přídavné jméno

  1. (prostorový) de lieu, locatif/-ivemístní předvolbaindicatif m (téléphonique)ling. místní jménanoms m pl de lieu
  2. (lokální) local/-ale místní ráz/koloritcouleur f locale

Vyskytuje se v

hovor: místní hovorappel local

územní: (místní) územní plánplan local d'urbanisme, SwF plan d'aménagement local

žert: nemístný žertplaisanterie déplacée

autorité: autorités localesmístní úřady, místní orgány, orgány místní samosprávy

endroit: gens de l'endroitmístní lidé

local: med. anesthésie localemístní umrtvení, lokální anestezie

locorégional: anesthésie locorégionalemístní anestezie

régional: anesthésie régionalemístní znecitlivění

village: coq de villagevesnický elegán, místní švihák

anesthésie: anesthésie générale/localecelková/místní anestezie

spécialité: spécialité régionalemístní specialita

clocher: querelles de clochermístní spory malicherné, žabomyší války

place: faire la placeobcházet (místní) zákazníky