Hlavní obsah

place [plas]

Vyskytuje se v

placer: umístit se, usadit se, postavit se kam, o lidechse placer

argent: investovat penízeplacer son argent

concorde: náměstí Svornosti v Pařížiplace de la Concorde

de: z místa na místode place en place

mettre: uklidit, uložit, umístitmettre en place

rétablir: dosadit koho na jeho místorétablir qqn à sa place

céder: (pře)nechat komu své místocéder sa place à qqn

changer: vyměnit si s kým místochanger de place avec qqn

clouer: stát jako přibitýpřen. rester cloué sur place

déboucher: Ulice ústí na náměstí.La rue débouche sur une place.

en: zůstat na místěrester en place

reprendre: sednout si na své místoreprendre sa place

réservé: místa (vyhrazená) pro invalidyplaces réservées aux handicapés

autel: postavit koho na piedestalplacer qqn sur un autel

barre: nasadit laťku příliš vysokoplacer la barre trop haut

net: uvolnit místo, propustit personálfaire place nette

remettre: odkázat koho do příslušných mezíremettre qqn à sa place

hon: hon za kariéroucurée des places

investovat: investovat penízeplacer/faire travailler son argent

náměstí: na náměstísur la place

posadit se: posadit se do první řadyse placer au premier rang

prostranství: veřejné prostranstvíplace publique

předprodej: předprodej vstupeneklocation (des places)

stání: místa k stání v dopravním prostředkuplaces debout

stanovisko: zaujmout určité stanoviskose placer à un certain point de vue

uložit: uložit co zpátky na své místoremettre qqch à sa place

uvalit: uvalit na koho vazbuplacer qqn en détention provisoire

uvolnit: uvolnit komu místofaire place à qqn

volný: volné místo sedadloplace libre

zadní: zadní sedadlo v autě ap.place arrière

místo: (hned) na místě, v místě konánísur place

na: na náměstí/ulicisur la place/dans la rue

neobsazený: neobsazené sedadloplace libre

sednout: Sedněte si.Asseyez-vous., Prenez place.

svůj, svá, své, svoje: Dej to na své místo.Remets ça à sa place.

volno: Je zde volno?Est-ce que cette place est libre ?

vžít se: vžít se do čí situacese mettre à la place de qqn

zajistit: zajistit si letenkuréserver sa place dans l'avion

zůstat: Zůstaň na místě!Reste sur place !

laťka: zvednout laťku příliš vysokoplacer la barre trop haut

mez: odkázat koho do patřičných mezíremettre qqn à sa place

mládí: Mládí vpřed!Place aux jeunes !

odkázat: odkázat koho do patřičných mezíremettre qqn à sa place

patřičný: odkázat koho do patřičných mezíremettre qqn à sa place

postavit: postavit koho před hotovou věcplacer qqn devant le fait accompli

trocha, troška: přijít se svou troškou do mlýnaplacer un mot

place: pevnostplace (forte)