Hlavní obsah

mez

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hranice - působnosti ap.) limite f, borne fv mezích možnostídans les limites du possible
  2. meze (omezení prostoru) bornes f pl, limites m pl, terme m
  3. (v polích ap.) limite f, borne f

Vyskytuje se v

chodit: chodit mezi lidisortir

jiné: kromě jiného, mimo jiné, mezi jinýmentre autres

mezera: mezera mezi řádkyinterligne

mezi: chodit mezi lidifréquenter le monde

období: období mezi dvěma světovými válkamientre-deux-guerres

perla: perla mezi ženamiune perle parmi les femmes

řeč: mezi řečíen parlant

stěna: mezi čtyřmi stěnamientre quatre murs

jiný: mezi jinýmientre autres

svůj, svá, své, svoje: Všechno má své meze.Il y a une limite à tout.

číst: přen. číst mezi řádkylire entre les lignes

děvče: mezi námi děvčatysoit dit entre nous

lidé: chodit mezi lidifréquenter le monde

mlýnský: být mezi dvěma mlýnskými kamenyêtre entre le marteau et l'enclume

nebe: mezi nebem a zemíentre ciel et terre

odkázat: odkázat koho do patřičných mezíremettre qqn à sa place

oko: mezi čtyřma očimatête à tête

pást se: expr. jít se pást (na mez)vivre de l'air du temps

patřičný: odkázat koho do patřičných mezíremettre qqn à sa place

proklouznout: proklouznout mezi prsty jako úhořglisser entre les doigts comme une anguille

promluvit: promluvit si mezi čtyřma očimaparler entre quatre yeux

rozmluva: rozmluva mezi čtyřma očimatête-à-tête

řádek: číst mezi řádkylire entre les lignes

slepý: Jednooký mezi slepými králem.Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois.

vyrůst: přen. Vyrostla mezi nimi zeď.Un mur s'est dressé entre eux.

zapřít: zapřít nos mezi očimanier l'évidence même

zůstat: Zůstane to jen mezi námi.Cela restera entre nous.

demi-mot: dovtípit se, číst mezi řádkycomprendre à demi-mot

entre: číst mezi řádkylire entre les lignes

indécis: váhat mezi dvěma řešenímidemeurer indécis entre deux solutions

rang: zařadit se mezi uchazeče o místo, titul ap.être sur les rangs

rupture: mez pevnostitech. limite de rupture

seul: mezi čtyřma očimaseul à seul

temps: zatím, mezi tímpendant ce temps

tête-à-tête: mezi čtyřma očimaen tête-à-tête

classer: zařadit budovu mezi historické památkyclasser un édifice monument historique

coller: Mezi nimi to neklape.Entre eux, ça ne colle pas.

confronter: zkonfrontovat svědky mezi sebouconfronter les témoins entre eux

connaître: Jeho štědrost nezná mezí.Sa générosité ne connaît pas de bornes.

limite: neomezený, bezmezný, bez mezísans limites

aveugle: Mezi slepými jednooký králem.Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois.

borgne: Mezi slepými jednooký králem.Au royaume des aveugles les borgnes sont rois.

départ: rozlišovat mezi čím a čímfaire le départ entre qqch et qqch

deux: mezi dvěma ohnientre deux feux

doigt: proklouznout komu mezi prstyfiler entre les doigts de qqn

mur: mezi čtyřmi stěnamientre quatre murs

remettre: odkázat koho do příslušných mezíremettre qqn à sa place

royaume: Mezi slepými jednooký králem.Au royaume des aveugles, les borgnes sont roi.

torchon: Mezi nimi to neklape.Entre eux, le torchon brûle.

mez: v mezích možnostídans les limites du possible