Hlavní obsah

entre [ɑ̃tʀ]

Předložka

  1. mezi místněentre les mains de qqnv čích rukoulire entre les lignesčíst mezi řádkymettre qqch entre parenthèsesdát co do závorkytenir qqch entre ses doigtsdržet co v prstech
  2. entre autres mimo jiné, kromě jiného(soit dit) entre nousmezi námi

Vyskytuje se v

chair: pod kůžíentre cuir (peau) et chair

ciel: mezi nebem a zemíentre ciel et terre

dent: v zubech, mezi zubyentre les dents

entre: mimo jiné, kromě jinéhoentre autres

entrée: vstup, vstoupení do strany ap.entrée dans/à

entrer: začít, zahájit, vstoupit doentrer en

parenthèse: mimochodementre parenthèses, par parenthèse

temps: zatím, mezitímentre temps

apprentissage: jít do učeníentrer en apprentissage

concurrence: konkurovat komu, soutěžit s kýmentrer en concurrence avec qqn

corps: vejít do vody až po pásentrer dans l'eau jusqu'au milieu du corps

débat: jít rovnou k věci v diskusientrer dans le vif du débat

distinction: rozlišit dvě věcifaire la distinction entre deux choses

gouvernement: vstoupit do vládyentrer au gouvernement

indécis: váhat mezi dvěma řešenímidemeurer indécis entre deux solutions

mettre: dát slovo do uvozovekmettre un mot entre guillemets

mœurs: stát se zvykementrer dans les mœurs

sujet: přejít k jádru věcientrer dans le cœur du sujet

action: zasáhnout do činnostientrer en action

coller: Mezi nimi to neklape.Entre eux, ça ne colle pas.

confronter: zkonfrontovat svědky mezi sebouconfronter les témoins entre eux

dictionnaire: heslo ve slovníkuentrée d'un dictionnaire

ouvert: Vstupte, je otevřeno!Entrez, c'est ouvert !

sonner: Vstupte bez zvonění.Entrez sans sonner.

assis: sedět na dvou židlíchêtre assis entre deux chaises

chaise: sedět na dvou židlíchse trouver/être assis entre deux chaises, fam. être/avoir le cul entre deux chaises

couvent: vstoupit do klášteraentrer au couvent

cul: sedět (zadkem) na dvou židlíchavoir le cul entre deux chaises

danse: vložit se do věcientrer dans la danse

départ: rozlišovat mezi čím a čímfaire le départ entre qqch et qqch

deux: mezi dvěma ohnientre deux feux

doigt: proklouznout komu mezi prstyfiler entre les doigts de qqn

fromage: po dobrém jídle když začíná být uvolněná atmosféraentre la poire et le fromage

griffe: být ve spárech kohoêtre entre les griffes de qqn

ligne: přicházet v úvahuentrer en ligne de compte

loup: za soumrakuentre chien et loup

mur: mezi čtyřmi stěnamientre quatre murs

nager: sedět na dvou židlíchnager entre deux eaux

parenté: příbuznost dvou jazykůparenté entre deux langues

planche: být na prkně mrtvýêtre (cloué) entre quatre planches

poire: po dobrém jídle ve vhodnou chvílientre la poire et le fromage

torchon: Mezi nimi to neklape.Entre eux, le torchon brûle.

autre: mezi jinýmientre autres

transe: rozčilit seentrer en transe

časový: časový intervaldistance /entre-temps

hádka: manželská hádkaquerelle entre époux/de ménage

jiné: kromě jiného, mimo jiné, mezi jinýmentre autres

léto: osoba ve středních letechpersonne entre deux âges

mezi: mezi jinýmentre autre

mimo: mimo jinéentre autre

období: období mezi dvěma světovými válkamientre-deux-guerres

onak: ani tak ani onakentre les deux

placený: placený vstupentrée payante

platnost: vstoupit v platnostentrer en vigueur

podrobnost: bez zabíhání do podrobnostísans entrer dans le détail

přístup: mít volný přístup ke komuavoir ses entrées chez qqn/dans la maison de qqn

rodina: přiženit/přivdat se do rodinyentrer dans une famille

rovnou: jít rovnou k věci v diskusientrer dans le vif/le cœur du débat

řád: vstoupit do řáduentrer en religion/dans les ordres

spor: dostat se s kým do sporuentrer en contestation avec qqn

stěna: mezi čtyřmi stěnamientre quatre murs

střední: osoba ve středním věkupersonne entre deux âges

tým: zápas dvou týmůmatch entre deux équipes

vážka: být na vážkáchêtre entre le zist et le zest

věc: jít rovnou k věci v diskusientrer dans le vif du débat

vchod: služební vchod, vchod pro služebnictvoentrée de service

vjezd: vjezd na dálnicientrée d'une autoroute

vláda: vstoupit do vládyentrer au gouvernement

volno: Volno! vstupteEntrez!

volný: vstup volnýentrée gratuite/libre

vstoupit: vstoupit do klášteraentrer au couvent

vstup: vstup volný/zdarmaentrée gratuite

vstupní: výp. vstupní datadonnées (en entrée)

zákaz: zákaz vstupuentrée interdite

závorka: dát co do závorkymettre qqch entre parenthèses

boční: boční vchodentrée latérale

dál: Pojďte dál!Entrez !

dovnitř: Pojďte dovnitř.Entrez.

hlavní: hlavní vchod/traťentrée/ligne principale

jiný: mezi jinýmientre autres

jít: Pojď dál!Entre !

kromě: kromě jinéhoentre autre

než: Dříve než vstoupil, zaklepal.Il a frappé à la porte avant d'entrer.

prosím: Prosím! vstupteEntrez !

účinnost: nabýt účinnostientre en vigueur

uvozovka: dát větu do uvozovekmettre une phrase entre guillemets

v, ve: vstoupit v platnostentrer en vigueur

číst: přen. číst mezi řádkylire entre les lignes

děvče: mezi námi děvčatysoit dit entre nous

makový: ani takový, ani makovými-figue mi-raisin, moitié farine et moitié son, entre le zist et le zest

mlýnský: být mezi dvěma mlýnskými kamenyêtre entre le marteau et l'enclume

nebe: mezi nebem a zemíentre ciel et terre

proklouznout: proklouznout mezi prsty jako úhořglisser entre les doigts comme une anguille

promluvit: promluvit si mezi čtyřma očimaparler entre quatre yeux

řádek: číst mezi řádkylire entre les lignes

vyklovat: Vrána vráně oči nevyklove.Les loups ne se mangent pas entre eux.

vyrůst: přen. Vyrostla mezi nimi zeď.Un mur s'est dressé entre eux.