Hlavní obsah

départ [depaʀ]

Podstatné jméno mužské

  1. odjezd, odchod, odletêtre sur le départbýt na odchodutableau m des départs et des arrivées f, pl(informační) tabule odjezdů a příjezdůgare f de départnástupní stanice
  2. sport.startsignal m du départstartovní signál
  3. přen.začátek, počátekau départna začátkude départpočáteční, začáteční

Vyskytuje se v

départir: se départirde qqch upustit od čeho, zříct se, vzdá(va)t se čeho

aussitôt: aussitôt après son départihned po jeho odjezdu

stalle: stalles de départstartovací box

retardé: départ retardéposunutý odjezd

départ: faire le départ entre qqch et qqchrozlišovat mezi čím a čím

cestovní: fièvre du départcestovní horečka

čas: heure de départčas odjezdu/odletu

horečka: fièvre du départcestovní horečka

nástupní: gare de départnástupní stanice

odchod: s'apprêter au départmít se k odchodu

odjezd: arrivées et départs příjezdy a odjezdy na nádraží

odklad: sursis à un départodklad odjezdu

odlet: heure de départčas odletu

příjezd: arrivées et départspříjezdy a odjezdy (vlaků)

tabule: tableau des départsinformační tabule s odjezdy vlaků

chystat se: se préparer pour le départchystat se na odjezd

nástupiště: quai d'arrivée/de départpříjezdové/odjezdové nástupiště

výchozí: point de départvýchozí bod