Hlavní obsah

entrée [ɑ̃tʀe]

Podstatné jméno ženské

 1. vchod, vjezd, vstup místo
 2. heslo ve slovníku
 3. tech.vstup, (vstupní) otvor pro napájení přístroje ap.
 4. de qqch přívod čehoentrée d'airpřívod vzduchu
 5. předsíň, hala
 6. vstup, vjezd, vstoupení, vplutí činnost
 7. entrée dans/à přen.vstup, vstoupení do strany ap.entrée dans une sociétévstup do společnosti
 8. entrée en nastoupení do
 9. ekon.přísun, dovoz zboží
 10. entrées došlé zboží, přírůstky na hotovosti, cenných papírech, inkasované peníze
 11. tech.vstup signálu, informace, input
 12. vstup, přístup právo vstupovat
 13. vstupenkaavoir ses entrées chez qqnmít otevřené dveře u koho

Vyskytuje se v

chair: entre cuir (peau) et chairpod kůží

ciel: entre ciel et terremezi nebem a zemí

dent: entre les dentsv zubech, mezi zuby

entre: entre autresmimo jiné, kromě jiného

entrée: entrée dans/àvstup, vstoupení do strany ap.

entrer: entrer enzačít, zahájit, vstoupit do

jeu: d'entrée de jeuhned na začátku, zprvu

parenthèse: entre parenthèses, par parenthèsemimochodem

temps: entre tempszatím, mezitím

apprentissage: entrer en apprentissagejít do učení

concurrence: entrer en concurrence avec qqnkonkurovat komu, soutěžit s kým

corps: entrer dans l'eau jusqu'au milieu du corpsvejít do vody až po pás

débat: entrer dans le vif du débatjít rovnou k věci v diskusi

dès: dès l'entréeod příchodu

distinction: faire la distinction entre deux chosesrozlišit dvě věci

droit: droit d'entrée à une réunionúčastnický poplatek

gouvernement: entrer au gouvernementvstoupit do vlády

indécis: demeurer indécis entre deux solutionsváhat mezi dvěma řešeními

mettre: mettre un mot entre guillemetsdát slovo do uvozovek

mœurs: entrer dans les mœursstát se zvykem

sujet: entrer dans le cœur du sujetpřejít k jádru věci

action: entrer en actionzasáhnout do činnosti

coller: Entre eux, ça ne colle pas.Mezi nimi to neklape.

confronter: confronter les témoins entre euxzkonfrontovat svědky mezi sebou

dictionnaire: entrée d'un dictionnaireheslo ve slovníku

examen: examen d'entréepřijímací zkouška

ouvert: Entrez, c'est ouvert !Vstupte, je otevřeno!

sonner: Entrez sans sonner.Vstupte bez zvonění.

assis: être assis entre deux chaisessedět na dvou židlích

chaise: se trouver/être assis entre deux chaises, fam. être/avoir le cul entre deux chaisessedět na dvou židlích

couvent: entrer au couventvstoupit do kláštera

cul: avoir le cul entre deux chaisessedět (zadkem) na dvou židlích

danse: entrer dans la dansevložit se do věci

départ: faire le départ entre qqch et qqchrozlišovat mezi čím a čím

deux: entre deux feuxmezi dvěma ohni

doigt: filer entre les doigts de qqnproklouznout komu mezi prsty

fromage: entre la poire et le fromagepo dobrém jídle když začíná být uvolněná atmosféra

griffe: être entre les griffes de qqnbýt ve spárech koho

ligne: entrer en ligne de comptepřicházet v úvahu

loup: entre chien et loupza soumraku

mur: entre quatre mursmezi čtyřmi stěnami

nager: nager entre deux eauxsedět na dvou židlích

parenté: parenté entre deux languespříbuznost dvou jazyků

planche: être (cloué) entre quatre planchesbýt na prkně mrtvý

poire: entre la poire et le fromagepo dobrém jídle ve vhodnou chvíli

torchon: Entre eux, le torchon brûle.Mezi nimi to neklape.

transe: entrer en transerozčilit se

časový: distance /entre-temps časový interval

hádka: querelle entre époux/de ménagemanželská hádka

hala: salle d'entréevstupní hala

jiné: entre autreskromě jiného, mimo jiné, mezi jiným

léto: personne entre deux âgesosoba ve středních letech

mezi: entre autremezi jiným

mimo: entre autremimo jiné

období: entre-deux-guerres období mezi dvěma světovými válkami

onak: entre les deuxani tak ani onak

placený: entrée payanteplacený vstup

platnost: entrer en vigueurvstoupit v platnost

podrobnost: sans entrer dans le détailbez zabíhání do podrobností

poplatek: droit /taxe d'entréevstupní poplatek

přístup: avoir ses entrées chez qqn/dans la maison de qqnmít volný přístup ke komu

rodina: entrer dans une famillepřiženit/přivdat se do rodiny

rovnou: entrer dans le vif/le cœur du débatjít rovnou k věci v diskusi

řád: entrer en religion/dans les ordresvstoupit do řádu

spor: entrer en contestation avec qqndostat se s kým do sporu

stěna: entre quatre mursmezi čtyřmi stěnami

autre: entre autresmezi jinými

střední: personne entre deux âgesosoba ve středním věku

tým: match entre deux équipeszápas dvou týmů

vážka: être entre le zist et le zestbýt na vážkách

věc: entrer dans le vif du débatjít rovnou k věci v diskusi

vchod: entrée de serviceslužební vchod, vchod pro služebnictvo

vjezd: entrée d'une autoroutevjezd na dálnici

vláda: entrer au gouvernementvstoupit do vlády

volno: Entrez!Volno! vstupte

volný: entrée gratuite/librevstup volný

vstoupit: entrer au couventvstoupit do kláštera

vstup: entrée gratuitevstup volný/zdarma

vstupní: vestibule , salle d'entréevstupní hala

začátek: à l'entrée de l'hiverna začátku zimy

zákaz: entrée interditezákaz vstupu

závorka: mettre qqch entre parenthèsesdát co do závorky

zkouška: examen d'entréepřijímací zkouška

boční: entrée latéraleboční vchod

dál: Entrez !Pojďte dál!

dovnitř: Entrez.Pojďte dovnitř.

hlavní: entrée/ligne principalehlavní vchod/trať

jiný: entre autresmezi jinými

jít: Entre !Pojď dál!

kromě: entre autrekromě jiného

než: Il a frappé à la porte avant d'entrer.Dříve než vstoupil, zaklepal.

prosím: Entrez !Prosím! vstupte

účinnost: entre en vigueurnabýt účinnosti

uvozovka: mettre une phrase entre guillemetsdát větu do uvozovek

v, ve: entrer en vigueurvstoupit v platnost

vízum: visa d'entrée/de transit/de (long) séjour/de tourismevstupní/průjezdní/pobytové/turistické vízum

číst: lire entre les lignespřen. číst mezi řádky

děvče: soit dit entre nousmezi námi děvčaty

makový: mi-figue mi-raisin, moitié farine et moitié son, entre le zist et le zestani takový, ani makový

mlýnský: être entre le marteau et l'enclumebýt mezi dvěma mlýnskými kameny

nebe: entre ciel et terremezi nebem a zemí

proklouznout: glisser entre les doigts comme une anguilleproklouznout mezi prsty jako úhoř

promluvit: parler entre quatre yeuxpromluvit si mezi čtyřma očima

řádek: lire entre les lignesčíst mezi řádky

vyklovat: Les loups ne se mangent pas entre eux.Vrána vráně oči nevyklove.

vyrůst: Un mur s'est dressé entre eux.přen. Vyrostla mezi nimi zeď.

zůstat: Cela restera entre nous.Zůstane to jen mezi námi.

židle: être assis entre deux chaisessedět na dvou židlích