Hlavní obsah

griffe [gʀif]

Vyskytuje se v

coup: coup de griffedrápnutí, škrábnutí drápy

značka: griffe značka výrobce na šatech

punc: griffe (de la personnalité) d'un poèteexpr. punc básníkovy osobnosti

spár: Il l'a arraché des griffes de la mort.Vyrval ho ze spárů smrti.

vyrvat: arracher qqn des griffes de qqnvyrvat koho z čích spárů

griffe: être entre les griffes de qqnbýt ve spárech koho