Hlavní obsah

examen [εgzamε̃]

Vyskytuje se v

admission: admission à un examenpřipuštění ke zkoušce

briller: briller à un examenzazářit u zkoušky

conscience: examen de consciencezpytování svědomí

gynécologique: examen gynécologiquegynekologické vyšetření

louper: louper un examenrupnout u zkoušky

oral: examen oralústní zkouška

recevoir: être reçu à un examenbýt přijat u zkoušek

admettre: être admis à un examenbýt připuštěn ke zkoušce

préparer: préparer un élève à un examenpřipravit žáka na zkoušku

réviser: réviser avant un examenopakovat (si) před zkouškou

komise: jury d'examenzkušební komise

období: période d'examenszkouškové období

opravný: examen de rattrapageopravná zkouška

talentový: examen /épreuve d'aptitude artistiquetalentová zkouška

ústní: (examen) oral ústní zkouška

zkouška: examen oralústní zkouška

zkouškový: période d'examenszkouškové období

zkušební: jury d'examenzkušební komise

bakteriologický: examen bactériologiquemed. bakteriologické vyšetření

projít: passer un examenprojít u zkoušky

ultrazvuk: examen échographiquevyšetření ultrazvukem

examen: examen d'expertznalecký posudek