Hlavní obsah

recevoir [ʀ(ə)səvwaʀ ou ʀəs(ə)vwaʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. dost(áv)at dar, lekci ap., obdržet dopis ap., přijmout telefonní hovor, návrhy ap.Recevez, Monsieur, mes salutations.S veškerou úctou, v úctě oddaný závěrečná fráze dopisu.
  2. přijmout hosty ap.être bien/mal reçubýt dobře/špatně přijat
  3. pozvat na oběd ap.recevoir qqn à dînerpozvat koho na večeři
  4. přijmout do instituceêtre reçu à un examenbýt přijat u zkoušek
  5. pojmout zahrnout do seberecevoir un affluentmít přítok o řece
  6. se recevoir navštěvovat se vzájemně

Vyskytuje se v

coup: recevoir un coupdostat ránu

reçu: reçu de bordpotvrzení o příjmu zboží k nalodění

à: recevoir de 4 à 6 heurespřijímat od 4 do 6 hodin pacienty, klienty ap.

chien: recevoir qqn comme un chien dans un jeu de quillesuvítat koho s kyselým obličejem

nakládačka: recevoir une tournéedostat nakládačku

pohostit: recevoir qqn à dînerpohostit koho večeří

pokřtít: recevoir le baptêmedát se pokřtít

prdel: recevoir une fesséedostat na prdel být potupně poražen

prémie: recevoir qqch en primedostat co jako prémii

výpověď: donner/recevoir un congédát/dostat výpověď

výprask: recevoir une dérouillée, recevoir une bonne volée, prendre des coupsdostat výprask

vyznamenání: reçu avec mention (très bien)prospěl s vyznamenáním ve škole

esemeska: écrire/recevoir un textopsát/dostat esemesku

mě, mne: Il l'a reçu de moi.Dostal to ode mě.

pokuta: recevoir une amendedostat pokutu

recevoir: Recevez, Monsieur, mes salutations.S veškerou úctou, v úctě oddaný závěrečná fráze dopisu.