Hlavní obsah

examen [εgzamε̃]

Vyskytuje se v

admission: admission à un examenpřipuštění ke zkoušce

briller: briller à un examenzazářit u zkoušky

conscience: examen de consciencezpytování svědomí

gynécologique: examen gynécologiquegynekologické vyšetření

louper: louper un examenrupnout u zkoušky

oral: examen oralústní zkouška

recevoir: être reçu à un examenbýt přijat u zkoušek

admettre: être admis à un examenbýt připuštěn ke zkoušce

préparer: préparer un élève à un examenpřipravit žáka na zkoušku

réviser: réviser avant un examenopakovat (si) před zkouškou

examen: mise en examenobvinění