Hlavní obsah

oral [ɔʀal]

Přídavné jméno-aux

  1. ústní opak k písemnýtradition oraleústní podáníexamen oralústní zkouška
  2. ústní, orální dutina, hláska ap.psych. stade oralorální stadiumsexe oralorální sex

Vyskytuje se v

podání: ústní podáníparole non-écrite, tradition orale

souhláska: souhlásky nosové/ústníconsonnes nasales/orales

ústní: ústní zkouška(examen) oral

zkouška: ústní zkouškaexamen oral

orální: orální sexsexe oral

oral: ústní zkouškaexamen oral