Hlavní obsah

ústní

Přídavné jméno

  1. (týkající se úst) oral/-ale (dutina ap.) buccal/-ale ústní vodaeau f dentifriceanat. dutina ústnícavité f buccale
  2. (mluvní, slovní) oral/-ale , verbal/-ale ústní zkouška(examen) oral m

Vyskytuje se v

podání: ústní podáníparole non-écrite, tradition orale

protest: písemný/ústní protestprotestation écrite/verbale

souhláska: souhlásky nosové/ústníconsonnes nasales/orales

voda: ústní vodabain de bouche

zkouška: ústní zkouškaexamen oral

cavité: dutina ústnícavité buccale

dentifrice: ústní vodaeau dentifrice

oral: ústní zkouškaexamen oral

verbal: ústní smlouva o nájmulocation verbale

ústní: anat. dutina ústnícavité buccale