Hlavní obsah

voda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (H2O) eau fpitná vodaeau f potablespodní vodanappe f d'eau souterrainepovrchová vodaeau f de surfacedešťová vodaeau f de pluiebalená vodaeau f en bouteilleneperlivá minerální vodaeau minérale non gazeuse/plate
  2. (vodní útvar) eau fteritoriální vodymer f territoriale, eaux f pl territoriales
  3. (kosmetický či léčebný přípravek) eau f, lotion fvlasová vodalotion capillairevoda po holenílotion f après-rasageústní vodabain m de bouchetoaletní vodaeau f de toilette

Vyskytuje se v

čirý: eau limpidečirá voda

čistička: station d'épuration (des eaux usées), station de traitement des eaux usées, usine d'épuration des eaux uséesčistička odpadních vod

čistý: eau purečistá voda

křišťálový: eau cristalline, eau de roche, kniž. cristal křišťálová voda

minerální: eau minéraleminerální voda

nádrž: bac à eaunádrž na vodu

odběr: prise d'eau, domácností ap. abonnement à l'eauodběr vody

odpadní: eaux usées/d'égout/résiduairesodpadní vody

odvádět: évacuer les eaux uséesodvádět odpadní vody

pitný: eau potablepitná voda

pobřežní: eaux côtières, práv. eaux territorialespobřežní vody

podzemní: eaux souterrainespodzemní voda

pramenitý: eau de sourcepramenitá voda

rozprašovač: tourniquet de jardinierotáčivý rozprašovač vody

ryba: être (heureux) comme un poisson dans l'eaucítit se jako ryba ve vodě

sladký: eau douce (des rivières)sladká (říční) voda

slaný: eau saléeslaná voda

spodní: eaux souterraines/telluriquesgeol. spodní vody

šipka: piquer une tête dans l'eauskočit šipku do vody

toaletní: eau de toilettetoaletní voda

výsostný: eaux territorialesvýsostné vody

kohoutek: robinet d'eau froide/chaudekohoutek na studenou/teplou vodu

šetřit: épargner l'eaušetřit vodou

ústní: eau dentifriceústní voda

džbán: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

k, ke, ku: laisser tomber qqnpustit koho k vodě

kalný: pêcher en eau troublelovit v kalných vodách

lžíce: noyer qqn dans un verre d'eauutopit koho na lžíci vody

mlít: Il n'est pire eau que l'eau qui dort.Tichá voda břehy mele.

mlýn: apporter de l'eau au moulin de qqnhnát vodu na čí mlýn

přehnat se: passer comme un ouraganpřehnat se jako velká voda

pustit: plaquer qqnpustit k vodě milence ap.

růst: monter en graine, pousser comme un champignonrůst jako z vody

sklenice: une tempête dans un verre d'eaubouře ve sklenici vody

tichý: Il n'est pire eau que l'eau qui dort.Tichá voda břehy mele.

uplynout: Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts.Uplynulo už hodně vody.

utrhnout se: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

vydělat: C'est un bon à rien.Nevydělá si ani na slanou vodu.

chauffe-eau: chauffe-eau instantanéprůtokový ohřívač vody

chaux: eau de chauxvápenná voda

corps: entrer dans l'eau jusqu'au milieu du corpsvejít do vody až po pás

dentifrice: eau dentifriceústní voda

distillé: eau distilléedestilovaná voda

doux: eau doucesladká voda

eau: eau potablepitná voda

égout: eaux d'égoutodpadní vody, splašky

gazeux: eau gazeusesodová voda, sodovka, perlivá voda minerální, stolní ap.

gras: eaux grassesšpinavá voda, voda z nádobí

laisser: laisser tomber qqnpustit koho k vodě, vykašlat se na koho

liquide: liquide amniotiqueplodová voda

ménager: eaux ménagèressplašky, odpadní vody

pénétrer: laisser pénétrer l'eaupropouštět vodu

plat: eau plateneperlivá voda

sec: au pain sec et à l'eauo chlebu a vodě

territorial: eaux territorialesvýsostné vody

tomber: přen., hovor. laisser tomber qqnnechat ve štychu, nechat, pustit k vodě koho

usé: eaux uséesodpadní voda

vif: eau vivepramenitá voda

additionner: additionner le vin d'eaupřimíchat vodu do vína, smíchat víno s vodou

alimenter: alimenter un village en eauzásobovat vesnici vodou

asperger: asperger d'eau lustrale un nouveau-népokropit novorozence svěcenou vodou

bénit: eau bénitesvěcená voda

bouillir: L'eau commence à bouillir.Voda začíná vřít.

de: verre d'eausklenice vody

entrer: entrer dans l'eauvlézt do vody

plongée: en plongéeponořený, pod vodou

amener: amener de l'eau au moulin de qqnhnát vodu na čí mlýn

carte: brouiller les carteskalit vodu

champignon: pousser comme un champignonrůst jako z vody

chêne: pousser comme un chênerůst jako z vody

dormir: Il n'est pire eau que l'eau qui dort.Tichá voda břehy mele.

épée: un coup d'épée dans l'eaurána do vody

fossé: Au bout du fossé, la culbute.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

peigner: peigner la girafenabírat vodu řešetem, chytat lelky

poisson: être (heureux) comme un poisson dans l'eaubýt ve svém živlu, cítit se jako ryba ve vodě

pont: Il coulera de l'eau sous les ponts.Uběhne ještě hodně vody.

tant: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až ucho upadne.

vent: hovor. faire du venthonit vodu, dělat ramena

voda: eau potablepitná voda