Hlavní obsah

bouillir [bujiʀ]

Intranzitivní sloveso

  1. vřít, vařit se o tekutiněL'eau commence à bouillir.Voda začíná vřít.bouillir à petit feupomalu se vařit
  2. přen., kniž.vřít, planout, hořet hněvem ap.

Tranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

bout: qqch po čem, za časověau bout de

dent: bez chuti, přen. zdráhavě, neochotnědu bout des dents

doigt: konec prstule bout du doigt

femme: dětinská ženaun (petit) bout de femme

force: být se silami u konce, být u konce svých silêtre à bout de forces

porter: z bezprostřední blízkostià bout portant

pousser: dotáhnout co (až) do koncepousser qqch jusqu'au bout

table: čestné místo u stolule haut bout de la table

venir: zdolat, zvládnout covenir à bout de qqch

bouillir: Voda začíná vřít.L'eau commence à bouillir.

course: vysílený, vyčerpanýà bout de course

réduire: rozmačkat na kaširéduire en bouillie

compte: konec konců, konečně, nakonec, (a tak) přece jenau bout du compte, tout compte fait

culbute: všechno má svůj konec o riskantním podnikuau bout du fossé, la culbute

fossé: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Au bout du fossé, la culbute.

impatience: hořet nedočkavostíbouillir d'impatience

lèvre: nimrat se v jídlemanger du bout des lèvres

marmite: přispívat na rodinufaire bouillir la marmite

monde: To je konec světa je to daleko.C'est le bout du monde.

nerf: být s nervy u konceêtre à bout de nerfs

nez: vodit koho za nosmener qqn par le bout du nez

ongle: každým coulem, vrchovatějusqu'au bout des ongles

savoir: Má to v malíčku.Il le sait sur le bout du doigt.

tunnel: (u)vidět světlo na konci tuneluvoir le bout du tunnel

brambor: vařené/opékané bramborypommes de terre bouillies/sautées

dotáhnout: dotáhnout co (až) do koncepousser qqch jusqu'au bout

kašička: dětská kašičkabouillie pour bébé

krupicový: krupicová kašebouillie de semoule

nadranc: mít nervy nadrancêtre à bout de nerfs

ovesný: ovesná kašebouillie d'avoine, porridge

popadat: přen. sotva popadat dechêtre à bout de souffle

za: vodit koho za nosmener qqn par le bout du nez

čaj: postavit na čajfaire bouillir l'eau pour du thé

konec: na konci uliceau bout de la rue

na: Jděte až na konec ulice.Allez jusqu'au bout de la rue.

dno: dostat se na dnoêtre au bout de ses écus

dojít: Došel mu dech.Il est à bout de souffle.

drát: hovor. mít koho na drátěavoir qqn au bout du fil

chytit: chytit co za správný konecprendre qqch par le bon bout

jazyk: mít slovo na jazykuavoir un mot sur le bout de la langue

malíček: mít co v malíčkuconnaître/savoir qqch sur le bout des doigts

mátoha: být jako mátohaêtre à bout de force

mrskat: umět co, jako když bičem mrskáconnaître qqch sur le bout des doigts

nechat: nechat se vodit za nosse laisser mener par le bout du nez

nos: vodit koho za nosmener qqn par le bout du nez

popadnout: popadnout co za pravý konecsaisir qqch par le bon bout

přijít: přijít čemu na kloubvenir à bout de qqch

rohlík: opít koho rohlíkemmener qqn par le bout du nez

slovo: mít slovo na jazykuavoir un mot sur le bout de la langue

svět: To je konec světa je to daleko.C'est le bout du monde.

tahat: tahat koho za nosmener qqn par le bout du nez

u: být u konce s dechemêtre à bout de souffle

uchopit: uchopit co za správný/špatný konecprendre qqch par le bon/mauvais bout

var: dostat se do varucommencer à bouillir

vodit: vodit koho za nosmener qqn par le bout du nez

vzít: vzít co za pravý/správný konectenir le bon bout de qqch

bouillie: na kaši, rozmačkaný, rozvařenýen bouillie