Hlavní obsah

nerf [nεʀ]

Vyskytuje se v

nerf: nerfsnervy nervová soustava

trijumeau: (nerf) trijumeautrojklaný nerv

auditif: anat. nerf auditifsluchový nerv

fleur: avoir les nerfs à fleur de peaubýt předrážděný

olfactif: nerf olfactifčichový nerv

ophtalmique: nerf ophtalmiqueoční nerv

boule: avoir les nerfs en boulemít nervy v kýblu

paquet: hovor. paquet de nerfsuzlíček nervů

pelote: avoir les nerfs en pelotemít pocuchané nervy

lézt: énerver qqn, taper sur les nerfs de qqn, porter sur les nerfs de qqnexpr. lézt na nervy komu

motorický: nerfs moteursanat. motorické nervy

nadranc: être à bout de nerfsmít nervy nadranc

oční: nerf ophtalmiqueoční nerv

sedací: nerf sciatiqueanat. sedací nerv

síla: avoir la force/du nerfmít sílu

zrakový: nerf optiqueanat. zrakový nerv

železo: avoir des nerfs d'aciermít nervy ze železa

nerv: avoir les nerfs solidesmít pevné nervy

povolit: Ses nerfs ont craqué.Povolily mu nervy.

rupnout: Ses nerfs ont craqué., Il n'a pas contrôlé ses nerfs.Ruply mu nervy.

téct: Il a les nerfs en pelote.Tečou mu nervy.

hypoglosse: (nerf grand) hypoglossepodjazykový nerv