Hlavní obsah

povolit

Dokonavé sloveso

  1. (dovolit) komu co autoriser, accorder, permettre qqch à qqnparkování povolenoparking m autorisé
  2. (uvolnit, popustit) lâcher(šroub, něco sevřeného ap.) desserrer(strunu) détendrepovolit uzdu i přen.lâcher la bridepovolit sevřenílâcher prise
  3. (polevit v činnosti) se relâcher(v úsilí) ralentir
  4. povolit (se) (o struně) (se) détendrepovolit (se) (pouto ap.) (se) relâcherpovolit (se) (o pružině) se distendre
  5. (ztratit na intenzitě) diminuer, (se) relâcher
  6. (pod tíhou ap.) céder(dále neodolávat) faiblir

Vyskytuje se v

crédit: ouvrir un créditpovolit úvěr

lâcher: lâcher la bridepovolit uzdu i přen.

rêne: lâcher les rênespovolit otěže, přen. všeho nechat

tenir: tenir bonnepovolit, odolat, držet se

détendre: détendre un ressortpovolit pružinu

stationnement: stationnement autoriséparkování povoleno