Hlavní obsah

utáhnout

Vyskytuje se v

opasek: utáhnout si opasekse serrer la ceinture, faire ceinture

pásek: utáhnout si pásekse serrer la ceinture

vařený: utáhnout koho na vařené nudlimener qqn au doigt et à l'œil

serrer: serrer à la tailleutáhnout v pase

robinet: couper le robinetutáhnout kohoutek přestat dávat peníze ap.

serrer: serrer la vis à qqndržet koho zkrátka, utáhnout komu šroub