Hlavní obsah

traîner [tʀene]

Tranzitivní sloveso

  1. táhnout (za sebou) povoz, břímě ap., vléci vagóny ap.hovor. traîner une misérable vieprotloukat se, živořit
  2. protáhnout časovětraîner qqch en longueurprotahovat, odkládat co

Vyskytuje se v

traîne: à la traîneve vleku o lodi ap., pozadu, na konci skupiny ap., pohozený

traîne: rester à la traînezůst(áv)at pozadu, loudat se

traîne: robe à traînešaty s vlečkou

traînée: traînée lumineuse d'une comèteohon komety

boue: traîner qqn dans la bouevláčet bahnem, pošpinit koho

savate: hovor. traîner la savatetřít bídu

traînée: comme une traînée de poudre(rychle) jako blesk