Hlavní obsah

za

Předložka

 1. (poloha, umístění) derrièreza rohem blízkotout près d'icichodit za školufaire l'école buissonnière
 2. přen.(vyjádření podpory) derrière
 3. (kdy) au cours de, en, pendantza válkypendant la guerre
 4. (frekvence, opakování) parjednou za časde temps en temps
 5. (po jaké době) dansza chvílidans un instant, tout à l'heure
 6. (posloupnost) derrière, aprèsjeden za druhýml'un après l'autre, l'un derrière l'autre
 7. (koupě, odměna) à, pourdělat co za každou cenufaire qqch à tout prix
 8. (vzadu, dozadu) kým derrière qqnodjet za manželemaller rejoindre son mari
 9. (uchopit ap.) parvodit koho za nosmener qqn par le bout du nezvzít koho za slovoprendre qqn au mot
 10. (dokud ještě) pendant, dans, sousza každého počasípar n'importe quel tempsza určitých podmíneksous certaines conditions
 11. (účel, prospěch) pour
 12. (ve výčtu)za prvépremièrement, primoza druhédeuxièmement, secundo

Vyskytuje se v

lub: mít za lubemzamýšlet avoir une idée derrière la tête

běhat: běhat za ženskýmicourir (après) les femmes

bojovník: bojovník za svoboducombattant de la liberté

cena: cena za kusprix par pièce

čištění: chemické čištění, čištění za sucha v čistírněnettoyage à sec

dávný: za dávných časůau temps jadis

děvče: chodit za děvčatycourir les filles

dnešek: ode dneška za týden(d')aujourd'hui en huit

druhý: za druhé při výčtudeuxièmement, secundo

dveře: jednání za zavřenými dveřmiaudience à huis clos

hodina: za hodinu v průběhuen une heure

hodina: za hodinu po uplynutídans une heure

hon: hon za kariéroucurée des places

honba: honba za senzacemisensationnalisme

hranice: za hranicemi této zeměau-delà des frontières de ce pays

hrob: láska až za hrobamour jusqu'au tombeau

chvíle: za chvílidans un instant, v průběhu en un instant

jistý: vydávat co za jistédonner qqch pour certain

jméno: jméno za svobodnanom de jeune fille

kus: ekon. cena za kusprix par pièce

manželka: dát dceru za manželku komudonner sa fille en mariage à qqn

mladý: za mých mladých letde mon temps, dans mon jeune temps

modlitba: modlitba za umírajícíprière des agonisants

mrtvý: práv. prohlásit koho za mrtvéhoporter qqn disparu

následek: mít za následek coavoir pour conséquence qqch

následovat: následovat jeden za druhýmse suivre

nezávislost: Válka za nezávislostGuerre de l'Indépendance

nízký: za nízkou cenuà bas prix

obtěžovat se: obtěžovat se pro nic za nicse déranger pour rien

odměna: za odměnu za coen récompense de qqch

okamžik: za okamžikdans un instant

okolnost: za všech okolnostíen toute circonstance, en tout état de cause

okolnost: za žádných okolnostíen aucune circonstance

opis: za správnost opisu (ručí)pour copie conforme

oplátka: půjčka za oplátkuprêté pour un rendu

peníze: za vlastní penízede ses deniers

pevně: stát si pevně za svými rozhodnutímirester inébranlable dans ses résolutions

počasí: za každého počasípar n'importe quel temps

podmínka: za jaké podmínky, pod podmínkou čehoà condition de qqch

podmínka: za těchto podmínekdans cet état de choses

poloviční: za poloviční cenuà moitié prix

pravda: dát komu za pravdudonner raison à qqn

pravda: nedat komu za pravdudonner tort à qqn

pro: pro nic za nicpour rien

prodej: prodej za hotovévente au comptant

prohlášení: prohlášení za neplatnéannulation

prohlášení: náb. prohlášení za svatéhocanonisation

příliv: za přílivuà la marée montante

přítel: mít koho za příteleavoir qqn pour ami

přítomnost: za přítomnosti notářepar-devant (le) notaire

ruka: vzít koho za rukuprendre qqn par la main

řada: v řadě (za sebou)à la file, en ligne

skrývat: skrývat co za zádycacher qqch derrière son dos

služba: zaplatit komu za jeho službypayer qqn pour ses services

smát se: Smál se, až se za břicho popadal.Il s'est tordu de rire.

správnost: za správnost opisu (ručí)pour copie conforme

sucho: čištění za suchanettoyage à sec

svědek: za přítomnosti svědků, před svědkyen présence de témoins

svědek: vzít si koho/co za svědkaprendre qqn/qqch à témoin

svůj, svá, své, svoje: hovor. vzít za svééchouer

trest: za trest komupour la punition de qqn

týden: ode dneška za týdenaujourd'hui en huit

účast: za účasti kohoavec la participation de qqn

účel: za účelem čehodans le but de qqch, dans l'intention de faire qqch

úkol: mít za úkol co udělatavoir pour tâche de faire qqch

válka: za válkyen temps de guerre

všechen, všechna, všechno: za všech okolnostíen toute occasion

všechen, všechna, všechno: Děkuji za všechno.Merci pour tout.

záda: skrývat co za zádycacher qqch derrière son dos

zapojení: elektr. zapojení za sebou, sériové zapojenícouplage en série

zásluha: řád za zásluhyordre du Mérite

ženská: běhat za ženskýmicourir les femmes

ano: Přijedu až za týden, ano?Je n'arrive que la semaine prochaine, d'accord ?

brát si: brát si koho za muže/ženuprendre qqn pour époux/épouse

co: Není za co. odpověď na děkujiDe rien., Pas de quoi.

dát: dát komu za pravdudonner raison à qqn

: Za to já nemohu.Je n'y suis pour rien.

jednou: jednou za...une fois par...

měnit: měnit koruny za eurachanger des couronnes contre des euros

mít: Měli ho za blázna.Ils l'ont pris pour un fou.

moct: za to nemůžu.Ce n'est pas de ma faute., Je n'y suis pour rien.

pár: za pár minutdans quelques minutes, v průběhu en quelques minutes

směnit: směnit koruny za eurachanger des couronnes contre des euros

spolupráce: Děkuji vám za spolupráci.Je vous remercie de votre collaboration.

špatný: za špatného počasípar mauvais temps, en cas de mauvais temps

úplata: za úplatuà titre onéreux

usednout: usednout za volantse mettre au volant

vedení: poplatek za vedení účtufrais bancaires/de banque

vidění: To stojí za vidění.Cela mérite d'être vu.

vláda: za vlády Karla IV.sous Charles IV