Hlavní obsah

účast

Vyskytuje se v

zisk: účast/podíl na ziskuparticipation aux bénéfices

associé: práv. associé minoritaireminoritní společník, společník s menšinovou účastí

majoritaire: práv. associé majoritairemajoritní společník, společník s většinovou účastí