Hlavní obsah

pravda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pravdivé tvrzení) vérité f, vrai mTo je pravda.C'est vrai.nemít pravduavoir tort
  2. (správný názor) raison f, vérité fmít pravduavoir raisondát komu za pravdudonner raison à qqnnedat komu za pravdudonner tort à qqn
  3. (skutečnost) vérité f, réalité f

Vyskytuje se v

dát: dát komu za pravdudonner raison à qqn

mít: mít hlad/horečku/strach/pravduavoir faim/de la fièvre/peur/raison

ten, ta, to: To je pravda.C'est vrai.

pro: Pro pravdu se člověk zlobí. pořek.Il n'y a que la vérité qui blesse.

silný: Silnější má vždycky pravdu.La raison du plus fort est toujours la meilleure.

viset: Ať visím, jestli to není pravda.Je veux être pendu si ce n'est pas vrai.

vždy: Zákazník má vždy pravdu.Le client a toujours raison.

de: pochybovat o pravdědouter de la vérité

dire: po pravdě řečenoà vrai dire

faux: To není pravda.C'est faux.

pour: Je to příliš krásné, aby to byla pravda.C'est trop beau pour être vrai.

sens: plně souhlasit s kým, dávat komu plně za pravduabonder dans le sens de qqn

si: Pokud..., Jestliže je pravda, že..., Jestliže vskutku...Si tant est que...

vérité: pravda pravdoucívérité vraie

vrai: po pravdě řečeno, abych pravdu řekl(a)à dire (le) vrai, à vrai dire

cacher: tajit pravducacher la vérité

maquiller: zkreslit pravdumaquiller la vérité

même: vždyť je to pravdamême que c'est vrai

client: Zákazník má vždy pravdu.Le client a toujours raison.

deçà: neříkat ještě celou pravdu která je ještě horšírester en deçà de la vérité

discussion: z diskuse se rodí pravdade la discussion jaillit la lumière

face: vmést komu pravdu do tvářejeter la vérité à la face de qqn

loi: To je svatá pravda.C'est la loi et les prophètes.

meilleur: Silnější má vždycky pravdu.La raison du plus fort est toujours la meilleure.

nu: holá pravdavérité toute nue

poursuite: honba za pravdoupoursuite de la vérité

puits: Pravdy se těžko dobrat.La vérité est au fond d'un puits.

pravda: nemít pravduavoir tort