Hlavní obsah

pravda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pravdivé tvrzení) vérité f, vrai mTo je pravda.C'est vrai.nemít pravduavoir tort
  2. (správný názor) raison f, vérité fmít pravduavoir raisondát komu za pravdudonner raison à qqnnedat komu za pravdudonner tort à qqn
  3. (skutečnost) vérité f, réalité f

Vyskytuje se v

dát: dát komu za pravdudonner raison à qqn

mít: mít hlad/horečku/strach/pravduavoir faim/de la fièvre/peur/raison

ten, ta, to: To je pravda.C'est vrai.

pro: Pro pravdu se člověk zlobí. pořek.Il n'y a que la vérité qui blesse.

silný: Silnější má vždycky pravdu.La raison du plus fort est toujours la meilleure.

viset: Ať visím, jestli to není pravda.Je veux être pendu si ce n'est pas vrai.

vždy: Zákazník má vždy pravdu.Le client a toujours raison.

de: douter de la véritépochybovat o pravdě

dire: à vrai direpo pravdě řečeno

dire: dire son fait à qqnříct komu pravdu do očí, říct komu co od plic

faux: C'est faux.To není pravda.

pour: C'est trop beau pour être vrai.Je to příliš krásné, aby to byla pravda.

sens: abonder dans le sens de qqnplně souhlasit s kým, dávat komu plně za pravdu

si: Si tant est que...Pokud..., Jestliže je pravda, že..., Jestliže vskutku...

vérité: vérité vraiepravda pravdoucí

vrai: à dire (le) vrai, à vrai direpo pravdě řečeno, abych pravdu řekl(a)

cacher: cacher la véritétajit pravdu

maquiller: maquiller la véritézkreslit pravdu

même: même que c'est vraivždyť je to pravda

client: Le client a toujours raison.Zákazník má vždy pravdu.

deçà: rester en deçà de la vériténeříkat ještě celou pravdu která je ještě horší

discussion: de la discussion jaillit la lumièrez diskuse se rodí pravda

face: jeter la vérité à la face de qqnvmést komu pravdu do tváře

loi: C'est la loi et les prophètes.To je svatá pravda.

meilleur: La raison du plus fort est toujours la meilleure.Silnější má vždycky pravdu.

nu: vérité toute nueholá pravda

poursuite: poursuite de la véritéhonba za pravdou

puits: La vérité est au fond d'un puits.Pravdy se těžko dobrat.

vérité: vérité de La Palicebanální pravda

vérité: dire ses quatre vérités à qqnříct komu pravdu do očí, říct komu co od plic