Hlavní obsah

dát

Dokonavé sloveso

 1. (darovat, věnovat) komu co donner, offrir qqch à qqndát co komu daremfaire cadeau de qqch à qqn, donner qqch en cadeau à qqn
 2. (ránu ap.)dát komu ránuflanquer une gifle à qqndát komu za pravdudonner raison à qqndát komu co vědětfaire savoir qqch à qqn
 3. (umístit) mettre, placer, poser
 4. (poskytnout) donner
 5. (odevzdat, vydat) donnerdát komu najístdonner à manger à qqn
 6. dát si (k jídlu, pití) prendreDám si kávu.Je prends un café.dát si do nosuse taper un bon repas
 7. (zaplatit) payer
 8. (investovat) investir
 9. (nechat udělat) udělat co faire faire qqchdát si ušít šatyse faire faire une robe
 10. (projevit se pasivně) laisser
 11. (dovolit, připustit) permettre, laisser
 12. (do ruky ap.) mettre, donner
 13. ob.(mít pohlavní styk) baiser

Vyskytuje se v

dát: k jídlu, pití prendre*dát si

dopustit: nedovolit kritiku na koho ne pas permettre* de faire* tort à qqnnedat dopustit

líbit: se laisser faire*dát si líbit

odležet: laisser reposernechat odležet, dát odležet

bezejmenný: foule anonymebezejmenný dav

bokem: mettre qqch de côtédát (si) co bokem

branka: marquer un butdát branku

Dán: boire comme un Polonaispít jak Dán

dar: faire cadeau de qqch à qqndát komu co darem

hlasovat: mettre qqch aux voixdát hlasovat o čem

chládek: mettre qqn au fraisdát koho do chládku do vězení

chyták: poser une colle à qqndát komu chyták

karanténa: mettre qqn en quarantainedát koho do karantény

koupel: prendre un baindát si koupel

křížem: mettre en croixdát křížem

lekce: donner une (bonne) leçon à qqndát komu (pořádnou) lekci

mandát: donner mandat à qqndát komu mandát

manželka: donner sa fille en mariage à qqndát dceru za manželku komu

najevo: dát pocítit faire sentir qqch, netajit laisser voir qqchdát najevo co

noc: dire bonne nuit à qqndát komu dobrou noc

obálka: mettre une lettre sous enveloppedát dopis do obálky

oběh: mettre en circulationdát do oběhu

pac: donner la pattedát pac

paprika: pimenter qqchdát do čeho papriku

past: mettre l'appât à un piègedát návnadu do pasti

pauza: faire une pausedát si pauzu

pobízet: ne pas se faire beaucoup priernedat se pobízet

podplatit: Il est corruptible/incorruptible.Ten se dá/nedá podplatit.

pochod: se mettre en marchedát se na pochod

pokřtít: recevoir le baptêmedát se pokřtít

pozor: faire attention à qqchdá(va)t pozor na co

práce: se mettre au travaildát se do práce

pravda: donner raison à qqndát komu za pravdu

prodej: mettre qqch en ventedát co do prodeje

průběh: donner libre cours à qqchdá(va)t volný průběh čemu citům ap.

přednost: Cédez le passage !Dej přednost v jízdě!

příležitost: donner à qqn la possibilité de faire qqchdát komu příležitost co udělat

pusa: faire la bise à qqndát komu pusu

razítko: donner un coup de tampon sur un passeportdát razítko do (cestovního) pasu

čekat: Il fallait s'y attendre., C'était couru.To se dalo čekat.

dát se: se mettre au travail, commencer à travaillerdát se do práce

gól: marquer un butdát gól

klatba: frapper qqn d'anathème, mettre qqn au bandát koho do klatby

kolovat: faire circuler qqchdát co kolovat

místo: mettre à la première placedát na první místo

nazpět: rendre la monnaie à qqndát komu nazpět při placení

noviny: mettre qqch dans un journaldát co do novin

příkaz: donner un ordredát příkaz

deka: flanquer une bonne raclée à qqnhovor. dát komu deku

dohromady: se rétablir, se remettredát se dohromady zotavit se, sebrat se

dříví: se laisser tondre la laine sur le dosdát na sobě dříví štípat

frak: tomber sur le casaquin de qqndát komu na frak

huba: péter la gueule à qqnrozbít hubu, dát přes hubu komu

koš: éconduire qqndát komu košem

led: mettre qqch au placard/en sommeildát co k ledu

mat: faire qqn matdát komu mat

načas: prendre son tempsdát si načas

nic: Soudain elle s'est mise à pleurer.Z ničeho nic se dala do pláče.

nos: mâcher qqch à qqndát komu co až pod nos

oheň: Je n'en mettrais pas ma main au feu.Za to bych ruku do ohně nedal.

písemně: Mettez-moi tout ça par écrit.Dejte mi to všechno písemně.

plen: livrer qqch au pillagedát co v plen

pokoj: Laisse-moi tranquille !, Fiche-moi la paix !, Fous-moi la paix !Dej mi pokoj!

rámeček: Il n'ira pas le crier sur les toits.To si za rámeček nedá.

rána: donner à qqn un coup bas/en traîtrepřen. dát komu ránu pod pás

acceptation: donner son acceptationdát souhlas

acte: prendre acte de qqchdát do protokolu, (za)protokolovat co, sepsat zápis o čem

approbation: donner son approbation à qqchdát souhlas k čemu

bâillon: mettre un bâillon à qqndát roubík do úst, přen. zacpat ústa komu

ban: mettre qqn au banvypovědět, vyobcovat, dát do klatby koho

brouillard: brouillard à couper au couteaumlha, že by se dala nožem krájet

cadeau: faire cadeau de qqch à qqndarovat komu co, dát komu co darem

commode: Elle n'est pas commode.Nedá se s ní snadno vyjít.

comprendre: faire comprendredá(va)t na srozuměnou, ukázat oč jde

consigne: mettre sa valise à la consignedát kufr do úschovny

corps: donner corps à des idéeskonkretizovat myšlenky, dát svým představám (solidní) podklad

couleur: hovor. Il lui en a fait voir de toutes les couleurs.Ten mu to (ale) dal.

darder: darder son aiguillondát žihadlo o včele

devinette: poser une devinettedát hádanku

don: faire un don à qqndát dar, darovat komu

entre: mettre qqch entre parenthèsesdát co do závorky

bach: faire gaffe, gaffer, faire belekdá(va)t bacha

garde: prendre garde, être sur ses gardesdá(va)t pozor, mít se na pozoru

hypothèse: par hypothèsejak se dá předpokládat

marquer: marquer un butskórovat, dát branku

mettre: mettre un mot entre guillemetsdát slovo do uvozovek

murmurer: foule qui murmurehučící dav

œuvre: se mettre à l'œuvredát se do díla

ordre: donner un ordredát příkaz

pas: céder le pas à qqndát přednost, ustoupit komu i přen.

patte: donner la pattedát pac

poser: poser une colle à qqndát komu těžkou otázku

prendre: prendre son tempsdá(va)t si na čas

raison: entendre raisondát si říct

réductible: fraction réductiblezlomek, který se dá vykrátit

réfrigérateur: mettre qqch dans le réfrigérateurdát co do ledničky

ressortir: faire ressortirzdůraznit, dát vyniknout, vyzdvihnout

secret: mettre qqn au secretdát koho do izolace, uvalit na koho vazbu

si: Si on peut dire.Dá-li se to tak říct.

sien: y mettre du siendát do toho něco svého, přispět (svým dílem), projevit dobrou vůli

signifier: signifier son congé à qqndát komu výpověď

somme: faire un sommezdřímnout si, expr. dát si šlofíka

tant: Tant pis.Co se dá dělat., Tím hůř., Nevadí., Tak ať.

top: donner le topdát povel/znamení/signál

travail: se mettre au travaildát se do práce

vente: mettre qqch en ventedát co do prodeje

vie: donner sa vie pour qqndát za koho život

à: donner de l'argent à un amidát příteli peníze

air: On manque d'air ici.Není tu čerstvý vzduch., Nedá se tu dýchat.

bien: tant bien que maljakžtakž, jak se dá

boire: Voulez-vous boire quelque chose ?Dáte si něco k pití?

coûter: Ça ne coûte rien.Za to nic nedáš.

croiser: croiser les jambesdát si nohu přes nohu

dessiner: dessiner les contoursdát vyniknout obrysům, podtrhovat obrysy

dissimuler: dissimuler sa joienedat na sobě znát radost

donner: donner qqch en récompense de qqchdát co za co

en: Donnez-m'en six.Dejte mi jich šest.

faire: faire réparer des chaussuresdát (si) opravit boty

lien: Tu peux me donner le lien de cette vidéo ?Můžeš mi dát link na to video?

pot: boire un pot (de bière)dát si jedno (pivo)

réfléchir: Laissez-moi le temps de réfléchir.Dejte mi čas na rozmyšlenou.

rire: se mettre à rirerozesmát se, dát se do smíchu

suivre: suivre l'opinion communedát na všeobecné mínění

valoir: Cela vaut son pesant d'or !To se nedá penězi zaplatit!, Je to k nezaplacení!

adieu: dire adieu à qqchrozloučit se s čím, dát sbohem čemu zanechat, vzdát se

ample: Donnez-moi de plus amples renseignements.Dejte mi co nejpodrobnější informace.

basket: hovor. Lâche-moi les baskets.Dej mi pokoj.

billot: J'en mettrais ma tête sur le billot.Dám na to krk.

blanc: donner carte blanche à qqndát komu plnou moc