Hlavní obsah

udělit

Vyskytuje se v

vyznamenání: udělit komu vyznamenánídécerner/remettre une décoration à qqn

pokuta: udělit/uložit komu pokutuinfliger une amende à qqn, frapper qqn d'une amende

administrer: udělit křest, pokřtítadministrer le baptême

pouvoir: udělit plnou moc před notářemdonner un pouvoir par-devant notaire