Hlavní obsah

pokuta

Vyskytuje se v

uložit: infliger une amende/un châtiment à qqnuložit komu pokutu/trest

amende: sous peine d'amendepod pokutou

condamner: On l'a condamné à payer une amende.Byl odsouzen k zaplacení pokuty.

ramasser: ramasser une contraventionslíznout pokutu

pokuta: infliger une amende à qqn, frapper qqn d'une amendeudělit/uložit komu pokutu