Hlavní obsah

uložit

Dokonavé sloveso

  1. (umístit) (dé)poser, mettre (en place), placeruložit co zpátky na své místoremettre qqch à sa place
  2. (peníze do banky) déposer, verser
  3. (uchovat) déposer, mettre (en dépôt), remiser(do úschovy) consignervýp. tech. sauvegarder, stockervýp. tech. uložit datasauvegarder des données, mettre des données en mémoire, mémoriser des données
  4. (ke spánku) mettre au lit, coucher
  5. (nařídit) komu co imposer, infliger, obliger qqch à qqn(písemně) prescrireuložit komu pokutu/trestinfliger une amende/un châtiment à qqn

Vyskytuje se v

pokuta: infliger une amende à qqn, frapper qqn d'une amendeudělit/uložit komu pokutu

mettre: mettre en placeuklidit, uložit, umístit

déposer: déposer ses bagages à la consigneuložit zavazadla v úschovně

uložit: remettre qqch à sa placeuložit co zpátky na své místo