Hlavní obsah

au [o]

  • stažení předložky à a určitého členu leau milieuuprostředau chocolatčokoládovýau fur et à mesurepostupně

Vyskytuje se v

bas: au bas motpřinejmenším, nejméně

bénéfice: au bénéfice deqqn/qqch ve prospěch koho/čeho

besoin: au besoinv případě potřeby

black: au blacknačerno nezákonně

bleu: au bleunamodro příprava ryb

bord: être au bord de qqchbýt na (p)okraji čeho

bouchée: bouchée (au chocolat)plněný čokoládový bonbón

bout: au bout deqqch po čem, za časově

centuple: au centuplestonásobně, stokrát víc

chaud: au chaudv horku, v teple

chef: au premier chefv první řadě, především

chevet: au chevet de qqnu lůžka, u postele koho

choix: au choix de qqnpodle výběru koho

clair: au clairvenku ne skrytý, i přen., přen. na světle, na světlo

complet: au (grand) completv plném počtu

contraire: au contrairenaopak

contraire: au contraire deqqn/qqch oproti komu/čemu, opačně než kdo/co

cor: cor (au pied)kuří oko

courant: au courantinformovaný

cours: au/en coursde qqch během, za, v průběhu čeho

débotté: au débottépři příchodu, při příjezdu, při návratu, znenadání

début: au débutde qqch na začátku, z počátku čeho

deçà: au deçà deqqch na této straně čeho

dedans: au-dedansuvnitř, v nitru

dehors: au dehors deqqch mimo co, navenek čeho

delà: au(-)delà deqqch (dále) za čím

dépourvu: au dépourvuznenadání, nepředvídaně

dessous: au-dessousdole, vespod, méně

dessous: au-dessous deqqch pod čím, níže než co

dessus: au-dessusnahoře

dessus: au-dessus deqqch nad čím, výše než co

devant: au-devant deqqn/qqch vstříc, naproti komu/čemu

diable: au diablepekelně daleko, k čertu

dos: au dosna záda, na zádech

droit: au droit de qqchkolmý k čemu

femme: femme au foyeržena v domácnosti

fil: au filde qqch v průběhu čeho

final: au finalnakonec, konečně, konec konců

flan: au flannáhodou

fond: au fondv podstatě, v jádru, vlastně

fort: au fort dena vrcholu, v nejvyšším stupni

fur: au fur et à mesurepostupně

fur: au fur et à mesure quetou měrou..., podle toho, jak..., tak, jak...

fur: au fur et à mesure deqqch podle čeho

galop: au galophonem

gré: au gréde qqn podle přání koho

hasard: au hasardnazdařbůh, bez cíle, nerozvážně

jour: au jour le jourze dne na den

jugé: au jugéjen tak, odhadem, od oka

juste: au justepřesně

lettre: à la lettre, au pied de la lettredoslova, doslovně, do puntíku

lieu: au lieude qqch místo čeho

loin: au loinv dálce, v dáli, daleko

long: (tout) au longzeširoka, obšírně, podrobně

long: au long de, le long de, tout le long de, tout du long dede qqch podél čeho

matin: au matinráno

maximum: au maximumnanejvýš, nejvýš(e), maximálně

mépris: au mépris de qqch(na)vzdor, proti čemu, bez ohledu na co

mesure: au fur et à mesurepostupně

mieux: au mieuxco nejlépe

milieu: au milieu (de)de qqch uprostřed, v polovině čeho

milieu: au beau milieu, en plein milieude qqch přímo/právě/přesně uprostřed čeho

minimum: au minimumminimálně

minimum: au minimumpřinejmenším, a(le)spoň

moins: au moinspřinejmenším, nejméně, alespoň

moins: tout au moins, à tout le moins, pour le moinspřinejmenším, nejméně, alespoň

monde: au mondena svět(ě)

naturel: au naturelpodle/ve skutečnosti, věrně

niveau: au niveau deqqch do výše, ve výši čeho

niveau: au niveau deqqch na úrovni, na výši čeho

noir: en noir, au noirčerně

nom: au nom dede qqn/qqch jménem, ve jménu koho/čeho

nord: au nord deqqch na sever(u), severně (od) čeho

pair: au pairza byt a stravu, au pair

panier: mettre au panierhodit do koše

physique: au physiquefyzicky, tělesně

pied: au petit piedv malém (měřítku)

pied: au pied de la lettredoslova, doslovně

pifomètre: au pifomètreod oka

pis: au pis allerv nejhorším (případě), při nejhorším

poil: au poilnachlup (přesně), nafous

point: au pointostrý, seřízený mikroskop ap.

porteur: au porteurna doručitele, na držitele, na majitele

possible: au possiblejak jen možno, nanejvýš, na nejvyšší možnou míru

préalable: au préalablepředem, napřed

préjudice: au préjudicede qqn na újmu koho, k čí škodě

profit: au profit deqqn/qqch ve prospěch koho/čeho

propre: au proprev původním významu

prorata: au prorata deqqch poměrně, v poměru k čemu

quotidien: au quotidienstále, každý den