Hlavní obsah

au [o]

  • stažení předložky à a určitého členu leau milieuuprostředau chocolatčokoládovýau fur et à mesurepostupně

Vyskytuje se v

bas: přinejmenším, nejméněau bas mot

bénéfice: qqn/qqch ve prospěch koho/čehoau bénéfice de

besoin: v případě potřebyau besoin

black: načerno nezákonněau black

bleu: namodro příprava rybau bleu

bord: být na (p)okraji čehoêtre au bord de qqch

bouchée: plněný čokoládový bonbónbouchée (au chocolat)

bout: qqch po čem, za časověau bout de

centuple: stonásobně, stokrát vícau centuple

chaud: v horku, v tepleau chaud

chef: v první řadě, předevšímau premier chef

chevet: u lůžka, u postele kohoau chevet de qqn

choix: podle výběru kohoau choix de qqn

clair: venku ne skrytý, i přen., přen. na světle, na světloau clair

complet: v plném počtuau (grand) complet

contraire: naopakau contraire

cor: kuří okocor (au pied)

courant: informovanýau courant

cours: de qqch během, za, v průběhu čehoau/en cours

débotté: při příchodu, při příjezdu, při návratu, znenadáníau débotté

début: de qqch na začátku, z počátku čehoau début

deçà: qqch na této straně čehoau deçà de

dedans: uvnitř, v nitruau-dedans

dehors: qqch mimo co, navenek čehoau dehors de

delà: qqch (dále) za čímau(-)delà de

dépourvu: znenadání, nepředvídaněau dépourvu

dessous: dole, vespod, méněau-dessous

dessus: nahořeau-dessus

devant: qqn/qqch vstříc, naproti komu/čemuau-devant de

diable: pekelně daleko, k čertuau diable

dos: na záda, na zádechau dos

droit: kolmý k čemuau droit de qqch

femme: žena v domácnostifemme au foyer

fil: de qqch v průběhu čehoau fil

final: nakonec, konečně, konec koncůau final

flan: náhodouau flan

fond: v podstatě, v jádru, vlastněau fond

fort: na vrcholu, v nejvyšším stupniau fort de

fur: postupněau fur et à mesure

galop: honemau galop

gré: de qqn podle přání kohoau gré

hasard: nazdařbůh, bez cíle, nerozvážněau hasard

jour: ze dne na denau jour le jour

jugé: jen tak, odhadem, od okaau jugé

juste: přesněau juste

lettre: doslova, doslovně, do puntíkuà la lettre, au pied de la lettre

lieu: de qqch místo čehoau lieu

loin: v dálce, v dáli, dalekoau loin

long: zeširoka, obšírně, podrobně(tout) au long

matin: ránoau matin

maximum: nanejvýš, nejvýš(e), maximálněau maximum

mépris: (na)vzdor, proti čemu, bez ohledu na coau mépris de qqch

mesure: postupněau fur et à mesure

mieux: co nejlépeau mieux

milieu: de qqch uprostřed, v polovině čehoau milieu (de)

minimum: minimálněau minimum

moins: přinejmenším, nejméně, alespoňau moins

monde: na svět(ě)au monde

naturel: podle/ve skutečnosti, věrněau naturel

niveau: qqch do výše, ve výši čehoau niveau de

noir: černěen noir, au noir

nom: de qqn/qqch jménem, ve jménu koho/čehoau nom de

nord: qqch na sever(u), severně (od) čehoau nord de

pair: za byt a stravu, au pairau pair

panier: hodit do košemettre au panier

physique: fyzicky, tělesněau physique

pied: v malém (měřítku)au petit pied

pifomètre: od okaau pifomètre

pis: v nejhorším (případě), při nejhoršímau pis aller

poil: nachlup (přesně), nafousau poil

point: ostrý, seřízený mikroskop ap.au point

porteur: na doručitele, na držitele, na majiteleau porteur

possible: jak jen možno, nanejvýš, na nejvyšší možnou míruau possible

préalable: předem, napředau préalable

préjudice: de qqn na újmu koho, k čí škoděau préjudice

profit: qqn/qqch ve prospěch koho/čehoau profit de

propre: v původním významuau propre

prorata: qqch poměrně, v poměru k čemuau prorata de

quotidien: stále, každý denau quotidien

rabais: za pakatelau rabais

ralenti: zvolna, zpomaleně, pomalým tempemau ralenti

rang: mezi koho/coau rang de qqn/qqch

ras: qqch na úrovni, ve výši, do výše čehoà/au ras de

regard: qqn/qqch vzhledem, se zřetelem ke komu/čemuau regard de

retour: při návratu, po návratuà mon/ton/son... retour, au retour de

revoir: na shledanouau revoir

rythme: qqch v rytmu čehoau rythme de

service: qqch ve službách čehoau service de

sortir: de qqch na konci, na sklonku, koncem čehoau sortir