Hlavní obsah

juste [ʒyst]

Vyskytuje se v

milieu: le juste milieu(zlatá) střední cesta

titre: à juste titreprávem, oprávněně

penser: penser juste/fauxuvažovat/usuzovat správně/nesprávně

raison: avec (juste) raisonprávem

tout: tout justetak akorát

assez: juste assezprávě dost

chanter: chanter juste/fauxzpívat čistě/falešně

division: Cette division tombe juste.Toto dělení vychází beze zbytku.

hněv: spravedlivý hněvcolère juste

náhodou: kdyby náhodoupro případ juste au cas où, kdyby snad si par hasard

postřeh: mít dobrý postřehavoir un sens aigu de l'observation/le coup d'œil juste

přesně: přesně pět hodincinq heures juste(s)/sonnant(es)/tapant(es)/pile/pétant(es)

spánek: usnout spánkem spravedlivýchs'endormir du sommeil du juste

spravedlivý: být spravedlivý ke komuêtre juste à l'égard de qqn, pour/envers qqn

hned: hned po obědějuste après le déjeuner

naproti: Nádraží je hned naproti.La gare est juste en face.

těsně: těsně vedletrès près, juste à côté

vedle: Muzeum je hned vedle.Le musée est/se trouve juste à côté.

hřebík: uhodit hřebík na hlavičkufrapper juste

uhodit: uhodit hřebíček na hlavičkufrapper juste

uvést: uvést co na pravou míruramener qqch à ses justes proportions

zlatý: zlatá střední cestale juste milieu