Hlavní obsah

juste [ʒyst]

Vyskytuje se v

milieu: le juste milieu(zlatá) střední cesta

titre: à juste titreprávem, oprávněně

penser: penser juste/fauxuvažovat/usuzovat správně/nesprávně

raison: avec (juste) raisonprávem

tout: tout justetak akorát

assez: juste assezprávě dost

chanter: chanter juste/fauxzpívat čistě/falešně

division: Cette division tombe juste.Toto dělení vychází beze zbytku.

hněv: colère justespravedlivý hněv

náhodou: pro případ juste au cas où, kdyby snad si par hasardkdyby náhodou

postřeh: avoir un sens aigu de l'observation/le coup d'œil justemít dobrý postřeh

přesně: cinq heures juste(s)/sonnant(es)/tapant(es)/pile/pétant(es)přesně pět hodin

spánek: s'endormir du sommeil du justeusnout spánkem spravedlivých

spravedlivý: être juste à l'égard de qqn, pour/envers qqnbýt spravedlivý ke komu

hned: juste après le déjeunerhned po obědě

naproti: La gare est juste en face.Nádraží je hned naproti.

těsně: très près, juste à côtétěsně vedle

vedle: Le musée est/se trouve juste à côté.Muzeum je hned vedle.

hřebík: frapper justeuhodit hřebík na hlavičku

uhodit: frapper justeuhodit hřebíček na hlavičku

uvést: ramener qqch à ses justes proportionsuvést co na pravou míru

zlatý: le juste milieuzlatá střední cesta

juste: au justepřesně