Hlavní obsah

petit [p(ə)tiˌ it]

Přídavné jméno

  1. malý, drobný nevelkých rozměrů, malý časově, počtempetit villagevesničkarendre plus petitzmenšitpetit frère, petite sœurbratříček, sestřička mladšípetit chatkotě, koťátko, kočička, kocourekpetit endroitmalá strana záchodpetit doigtmalíčekde petits foursčajové pečivo
  2. drahý, milý
  3. petit ami/petite amie přítel/přítelkyně partner, milenec/milenka, milý/milá
  4. křehký o srdci ap., chatrný o zdraví ap.
  5. en petit v malém, zmenšený

Vyskytuje se v

coin: le petit coinzáchod

doigt: petit doigtmalíček

femme: un (petit) bout de femmedětinská žena

fille: petite filleholčička, děvčátko

garçon: petit garçonhošík, chlapeček

grain: à gros/petits grainshrubozrnný/jemnozrnný

guerre: petite guerredrobná válka, gerila, manévry

main: petite mainšvadlenka učednice

moindre: le moindrenejmenší, sebemenší, sebenepatrnější

nègre: petit-nègrelámaná francouzština se slovesy v infinitivu

noël: (petit) noëlvánoční dárek

petit: petit ami/petite amiepřítel/přítelkyně partner, milenec/milenka, milý/milá

peu: un petit peutrošku, trošičku, drobet

pied: au petit piedv malém (měřítku)

reine: petite reinebicykl

saint: un petit saintsvatoušek, neviňátko

salé: petit salévařené nasolené vepřové hrudí jemně nakrájené, zast. nasolené maso z mladého vepře

vérole: petite vérolepravé/černé neštovice, variola

ami: petit ami přítel partner, milenec

bétail: petit bétailbrav

bonheur: au petit bonheurnáhodně, nazdařbůh

caille: hovor. ma petite caillemazlíčku, miláčku

chaperon: Petit Chaperon rougeČervená karkulka pohádka

chose: C'est la moindre des choses.To je to nejmenší.

continental: petit déjeuner continentalkontinentální snídaně

criminalité: petite criminaliténízká kriminalita

duc: petit ducvýreček malý

endroit: hovor. petit endroitzáchod, malá strana

épargnant: petit épargnantdrobný střadatel

esprit: avoir un petit esprit/esprit étroitbýt úzkoprsý

four: petits foursčajové pečivo

frais: à peu de/moindres fraisúsporně, skromně, přen. snadno

gâteau: gâteaux secs, petits gâteauxsušenky

gorgée: boire à petites gorgéespít po malých doušcích

juif: hovor. petit juifbrňavka pod loktem

lard: lard maigre, vx petit lardbůček

lever: ne pas lever le petit doigtnehnout ani prstem nic neudělat

mousse: hovor. (petite) moussepivko

petit-déjeuner: prendre son petit-déjeunersnídat, dávat si snídani

pot: petit potdětská výživa

rouge: Petit Chaperon rougeČervená karkulka

salon: petit salonsalónek, kuřárna

sandwich: petits sandwichsjednohubky

topo: faire un petit topo sur une questionzběžně nastínit otázku

atterrir: Nous avons atterri dans une petite auberge.Zapadli jsme do hospůdky.

bouillir: bouillir à petit feupomalu se vařit

coco: Mon petit coco !Pusinko!, Miláčku!, Drahoušku!

des: Elle a des petits pieds.Má malé nožky.

matin: petit matinrozbřesk, svítání

tout: tout petitmaličký

bête: chercher la petite bêtehledat hnidy vyhledávat nejmenší problémy

bière: hovor. C'est de la petite bière.To je maličkost.

choisir: choisir le moindre malvybrat menší zlo

comité: en petit comitév důvěrném kroužku

effet: à petite cause grands effetsmalá příčina mívá velké následky

entretenir: Les petits cadeaux entretiennent l'amitié.Malé dárky udržují přátelství.

mort: Ce n'est pas la mort du petit cheval.To není žádná tragédie.

nid: Petit à petit, l'oiseau fait son nid.Velkou pílí dojdeš k cíli., Stéblo k stéblu, a ptáček hnízdo má.

plat: mettre les petits plats dans les grandsuspořádat královskou hostinu

profit: Il n'y a pas de petits profits.Malé ryby také ryby.

remuer: ne pas remuer le petit doigtnehnout ani prstem

soulier: être dans ses petits souliersbýt v trapné situaci

buržoazie: petite bourgeoisiemalá buržoazie

cucek: déchirer en (petits) morceauxroztrhat na cucky

čajový: petits fours potrav. čajové pečivo

člověk: T'en fais pas, Petits chevauxČlověče, nezlob se stolní hra

doušek: boire à petites gorgéespít po malých doušcích

hrachový: gousse de petits pois, pois hrachový lusk

kousek: petit à petitkousek po kousku krok za krokem

koutek: petit coin charmantpůvabný koutek

lípa: tilleul à petites feuilleslípa malolistá (srdčitá)

maličko: dès la petite enfanceod malička

maličkost: C'est la moindre des choses.To je maličkost.

nabídnout: offrir à qqn un petit quelque chosenabídnout komu něco malého o občerstvení ap.

nahnat: être dans ses petits souliers, canermít nahnáno

nemenší: dans une non moindre mesurev nemenší míře

annonce: petite annonceinzerát hlavně v novinách

pečivo: petits fours čajové pečivo

pilka: petite scie à main, égoïne tech. ruční pilka

brigáda: trouver un job d'été, trouver un petit boulot d'étésehnat si na prázdniny brigádu

koncesionář: petits concessionnaires drobní koncesionáři

malý: Les chaussures me sont petites.Boty jsou mi malé.

nižší: petite noblessenižší šlechta

hlídat: être aux petits soins de qqnhlídat koho jako oko v hlavě

hnout: ne pas remuer le petit doigt pour qqnnehnout pro koho prstem

památka: pas la moindre trace de qqn/qqchnení po kom/čem ani památky

pěna: être absolument silencieux, être calme comme une image, se faire tout petitbýt jako pěna