Hlavní obsah

petit [p(ə)tiˌ it]

Přídavné jméno

  1. malý, drobný nevelkých rozměrů, malý časově, počtempetit villagevesničkarendre plus petitzmenšitpetit frère, petite sœurbratříček, sestřička mladšípetit chatkotě, koťátko, kočička, kocourekpetit endroitmalá strana záchodpetit doigtmalíčekde petits foursčajové pečivo
  2. drahý, milý
  3. petit ami/petite amie přítel/přítelkyně partner, milenec/milenka, milý/milá
  4. křehký o srdci ap., chatrný o zdraví ap.
  5. en petit v malém, zmenšený

Vyskytuje se v

annonce: petite annonceinzerát hlavně v novinách

coin: le petit coinzáchod

doigt: petit doigtmalíček

femme: un (petit) bout de femmedětinská žena

fille: petite filleholčička, děvčátko

garçon: petit garçonhošík, chlapeček

grain: à gros/petits grainshrubozrnný/jemnozrnný

guerre: petite guerredrobná válka, gerila, manévry

main: petite mainšvadlenka učednice

moindre: le moindrenejmenší, sebemenší, sebenepatrnější

nègre: petit-nègrelámaná francouzština se slovesy v infinitivu

noël: (petit) noëlvánoční dárek

peu: un petit peutrošku, trošičku, drobet

pied: au petit piedv malém (měřítku)

reine: petite reinebicykl

saint: un petit saintsvatoušek, neviňátko

salé: petit salévařené nasolené vepřové hrudí jemně nakrájené, zast. nasolené maso z mladého vepře

salé: petit saléškvrně dítě

vérole: petite vérolepravé/černé neštovice, variola

ami: petit ami přítel partner, milenec

ami: petite amie milá, přítelkyně partnerka, milenka

bétail: petit bétailbrav

bonheur: au petit bonheurnáhodně, nazdařbůh

caille: hovor. ma petite caillemazlíčku, miláčku

chaperon: Petit Chaperon rougeČervená karkulka pohádka

chose: C'est la moindre des choses.To je to nejmenší.

chose: offrir à qqn un petit quelque chosenabídnout komu něco malého občerstvení ap.

continental: petit déjeuner continentalkontinentální snídaně

criminalité: petite criminaliténízká kriminalita

duc: petit ducvýreček malý

endroit: hovor. petit endroitzáchod, malá strana

épargnant: petit épargnantdrobný střadatel

esprit: avoir un petit esprit/esprit étroitbýt úzkoprsý

four: petits foursčajové pečivo

frais: à peu de/moindres fraisúsporně, skromně, přen. snadno

gâteau: gâteaux secs, petits gâteauxsušenky

gorgée: boire à petites gorgéespít po malých doušcích

juif: hovor. petit juifbrňavka pod loktem

lard: lard maigre, vx petit lardbůček

lever: ne pas lever le petit doigtnehnout ani prstem nic neudělat

mousse: hovor. (petite) moussepivko

petit-déjeuner: prendre son petit-déjeunersnídat, dávat si snídani

pot: petit potdětská výživa

rouge: Petit Chaperon rougeČervená karkulka

salon: petit salonsalónek, kuřárna

sandwich: petits sandwichsjednohubky

topo: faire un petit topo sur une questionzběžně nastínit otázku

atterrir: Nous avons atterri dans une petite auberge.Zapadli jsme do hospůdky.

bouillir: bouillir à petit feupomalu se vařit

coco: Mon petit coco !Pusinko!, Miláčku!, Drahoušku!

des: Elle a des petits pieds.Má malé nožky.

matin: petit matinrozbřesk, svítání

tout: tout petitmaličký

bête: chercher la petite bêtehledat hnidy vyhledávat nejmenší problémy

bière: hovor. C'est de la petite bière.To je maličkost.

choisir: choisir le moindre malvybrat menší zlo

comité: en petit comitév důvěrném kroužku

effet: à petite cause grands effetsmalá příčina mívá velké následky

entretenir: Les petits cadeaux entretiennent l'amitié.Malé dárky udržují přátelství.

grain: avoir un (petit) grainmít o kolečko víc

moindre: De deux maux, il faut choisir le moindre.Ze dvou zel je třeba vybrat to nejmenší.

mort: Ce n'est pas la mort du petit cheval.To není žádná tragédie.

nid: Petit à petit, l'oiseau fait son nid.Velkou pílí dojdeš k cíli., Stéblo k stéblu, a ptáček hnízdo má.

plat: mettre les petits plats dans les grandsuspořádat královskou hostinu

profit: Il n'y a pas de petits profits.Malé ryby také ryby.

remuer: ne pas remuer le petit doigtnehnout ani prstem

soulier: être dans ses petits souliersbýt v trapné situaci

buržoazie: malá buržoaziepetite bourgeoisie

cucek: roztrhat na cuckydéchirer en (petits) morceaux

čajový: potrav. čajové pečivopetits fours

člověk: Člověče, nezlob se stolní hraT'en fais pas, Petits chevaux

doušek: pít po malých doušcíchboire à petites gorgées

hrachový: hrachový luskgousse de petits pois, pois

kousek: kousek po kousku krok za krokempetit à petit

koutek: půvabný koutekpetit coin charmant

lípa: lípa malolistá (srdčitá)tilleul à petites feuilles

maličko: od maličkadès la petite enfance

maličkost: To je maličkost.C'est la moindre des choses.

nabídnout: nabídnout komu něco malého o občerstvení ap.offrir à qqn un petit quelque chose

nahnat: mít nahnánoêtre dans ses petits souliers, caner

nemenší: v nemenší míředans une non moindre mesure

pečivo: čajové pečivopetits fours

pilka: tech. ruční pilkapetite scie à main, égoïne

brigáda: sehnat si na prázdniny brigádutrouver un job d'été, trouver un petit boulot d'été

koncesionář: drobní koncesionářipetits concessionnaires

malý: Boty jsou mi malé.Les chaussures me sont petites.

nižší: nižší šlechtapetite noblesse

hlídat: hlídat koho jako oko v hlavěêtre aux petits soins de qqn

hnout: nehnout pro koho prstemne pas remuer le petit doigt pour qqn

památka: není po kom/čem ani památkypas la moindre trace de qqn/qqch