Hlavní obsah

petitement [pətitmɑ̃]

Vyskytuje se v

annonce: petite annonceinzerát hlavně v novinách

chaloir: peu me chaut, peu m'en chautna tom mi nezáleží, co je mi po tom

chose: peu de chosemáloco, máločeho

coin: le petit coinzáchod

doigt: petit doigtmalíček

femme: un (petit) bout de femmedětinská žena

fille: petite filleholčička, děvčátko

garçon: petit garçonhošík, chlapeček

grain: à gros/petits grainshrubozrnný/jemnozrnný

guerre: petite guerredrobná válka, gerila, manévry

importer: peu importe(pra)málo na tom záleží

main: petite mainšvadlenka učednice

moindre: le moindrenejmenší, sebemenší, sebenepatrnější

moins: de moins en moinsčím dále tím méně

moins: le moinsnejméně

moins: à moins de +subst./inf./que subj.leda(že) by

moins: le moinsto nejmenší

moins: au moinspřinejmenším, nejméně, alespoň

moins: tout au moins, à tout le moins, pour le moinspřinejmenším, nejméně, alespoň

nègre: petit-nègrelámaná francouzština se slovesy v infinitivu

noël: (petit) noëlvánoční dárek

petit: petit ami/petite amiepřítel/přítelkyně partner, milenec/milenka, milý/milá

petit: en petitv malém, zmenšený

petit: petit à petitkousek po kousku, krok za krokem, postupně

peu: un peude qqch trochu čeho

peu: pour un peustačilo málo, aby

peu: peu à peupozvolna, postupně

peu: si peu que+ subj. ať sebeméně, i když jen trochu

peu: tant soit peujen trochu

peu: pour peu que+ subj. jen když, jestli(že) jen (trochu)

peu: un petit peutrošku, trošičku, drobet

pied: au petit piedv malém (měřítku)

plus: plus ou moinsvíceméně, více (nebo) méně

plus: ni plus ni moinsnic víc a nic míň, nic jiného

près: à peu prèspřibližně, skoro, téměř

près: à-peu-prèspřibližnost, slovní hříčka založená na podobnosti slov

prou: peu ou prouvíceméně

reine: petite reinebicykl

rien: rien moins (que)vůbec ne, nikterak, nic menšího než

rien: rien de moins queopravdu, skutečně

rien: rien de plus, rien de moinsnic víc, nic míň přesně tolik

rien: mieux/moins... que rienlépe než nic/nic moc

saint: un petit saintsvatoušek, neviňátko

salé: petit salévařené nasolené vepřové hrudí jemně nakrájené, zast. nasolené maso z mladého vepře

salé: petit saléškvrně dítě

tant: (un) tant soit peu(aspoň) trošku

vérole: petite vérolepravé/černé neštovice, variola

ami: petit ami přítel partner, milenec

ami: petite amie milá, přítelkyně partnerka, milenka

bétail: petit bétailbrav

bonheur: au petit bonheurnáhodně, nazdařbůh

caille: hovor. ma petite caillemazlíčku, miláčku

chaperon: Petit Chaperon rougeČervená karkulka pohádka

chose: C'est la moindre des choses.To je to nejmenší.

chose: offrir à qqn un petit quelque chosenabídnout komu něco malého občerstvení ap.

continental: petit déjeuner continentalkontinentální snídaně

criminalité: petite criminaliténízká kriminalita

dire: C'est le moins qu'on puisse dire.To přinejmenším.

duc: petit ducvýreček malý

endroit: hovor. petit endroitzáchod, malá strana

épargnant: petit épargnantdrobný střadatel

esprit: avoir un petit esprit/esprit étroitbýt úzkoprsý

four: petits foursčajové pečivo

frais: à peu de/moindres fraisúsporně, skromně, přen. snadno

gâteau: gâteaux secs, petits gâteauxsušenky

gorgée: boire à petites gorgéespít po malých doušcích

importer: Cela importe peu.Na tom (pra)málo záleží.

intelligible: parler de façon peu intelligiblemluvit nesrozumitelně

juif: hovor. petit juifbrňavka pod loktem

lard: lard maigre, vx petit lardbůček

lever: ne pas lever le petit doigtnehnout ani prstem nic neudělat

mille: mille fois moinstisíckrát méně

mousse: hovor. (petite) moussepivko

petit: petit endroitmalá strana záchod

petit: petit doigtmalíček

petit: de petits foursčajové pečivo

petit: obl. petite= maličká, dívka, děvče

petit-déjeuner: prendre son petit-déjeunersnídat, dávat si snídani

peu: à peu prèspřibližně, asi

peu: Peu importe.Na tom nezáleží.

point: peu ou pointmálo nebo vůbec ne

pot: petit potdětská výživa

pour: pour le moinspřinejmenším, alespoň

rassurant: peu rassurantznepokojující

recommandable: peu recommandablepochybný individuum ap.

rouge: Petit Chaperon rougeČervená karkulka

salon: petit salonsalónek, kuřárna

sandwich: petits sandwichsjednohubky

temps: en peu de tempsrychle

topo: faire un petit topo sur une questionzběžně nastínit otázku