Hlavní obsah

petitement [pətitmɑ̃]

Vyskytuje se v

chaloir: peu me chaut, peu m'en chautna tom mi nezáleží, co je mi po tom

chose: peu de chosemáloco, máločeho

coin: le petit coinzáchod

doigt: petit doigtmalíček

femme: un (petit) bout de femmedětinská žena

fille: petite filleholčička, děvčátko

garçon: petit garçonhošík, chlapeček

grain: à gros/petits grainshrubozrnný/jemnozrnný

guerre: petite guerredrobná válka, gerila, manévry

importer: peu importe(pra)málo na tom záleží

main: petite mainšvadlenka učednice

moindre: le moindrenejmenší, sebemenší, sebenepatrnější

moins: de moins en moinsčím dále tím méně

nègre: petit-nègrelámaná francouzština se slovesy v infinitivu

noël: (petit) noëlvánoční dárek

petit: petit ami/petite amiepřítel/přítelkyně partner, milenec/milenka, milý/milá

peu: un peude qqch trochu čeho

pied: au petit piedv malém (měřítku)

plus: plus ou moinsvíceméně, více (nebo) méně

près: à peu prèspřibližně, skoro, téměř

prou: peu ou prouvíceméně

reine: petite reinebicykl

rien: rien moins (que)vůbec ne, nikterak, nic menšího než

saint: un petit saintsvatoušek, neviňátko

salé: petit salévařené nasolené vepřové hrudí jemně nakrájené, zast. nasolené maso z mladého vepře

tant: (un) tant soit peu(aspoň) trošku

vérole: petite vérolepravé/černé neštovice, variola

ami: petit ami přítel partner, milenec

bétail: petit bétailbrav

bonheur: au petit bonheurnáhodně, nazdařbůh

caille: hovor. ma petite caillemazlíčku, miláčku

chaperon: Petit Chaperon rougeČervená karkulka pohádka

continental: petit déjeuner continentalkontinentální snídaně

criminalité: petite criminaliténízká kriminalita

dire: C'est le moins qu'on puisse dire.To přinejmenším.

duc: petit ducvýreček malý

endroit: hovor. petit endroitzáchod, malá strana

épargnant: petit épargnantdrobný střadatel

esprit: avoir un petit esprit/esprit étroitbýt úzkoprsý

four: petits foursčajové pečivo

frais: à peu de/moindres fraisúsporně, skromně, přen. snadno

gâteau: gâteaux secs, petits gâteauxsušenky

gorgée: boire à petites gorgéespít po malých doušcích

intelligible: parler de façon peu intelligiblemluvit nesrozumitelně

juif: hovor. petit juifbrňavka pod loktem

lard: lard maigre, vx petit lardbůček

lever: ne pas lever le petit doigtnehnout ani prstem nic neudělat

mille: mille fois moinstisíckrát méně

mousse: hovor. (petite) moussepivko

petit-déjeuner: prendre son petit-déjeunersnídat, dávat si snídani

point: peu ou pointmálo nebo vůbec ne

pot: petit potdětská výživa

pour: pour le moinspřinejmenším, alespoň

rassurant: peu rassurantznepokojující

recommandable: peu recommandablepochybný individuum ap.

rouge: Petit Chaperon rougeČervená karkulka

salon: petit salonsalónek, kuřárna

sandwich: petits sandwichsjednohubky

temps: en peu de tempsrychle

topo: faire un petit topo sur une questionzběžně nastínit otázku

trop: un peu troptrochu moc

atterrir: Nous avons atterri dans une petite auberge.Zapadli jsme do hospůdky.

annonce: petite annonceinzerát hlavně v novinách

bouillir: bouillir à petit feupomalu se vařit

coco: Mon petit coco !Pusinko!, Miláčku!, Drahoušku!

depuis: depuis peukrátce, krátkou dobu

buržoazie: petite bourgeoisiemalá buržoazie

cucek: déchirer en (petits) morceauxroztrhat na cucky

čajový: petits fours potrav. čajové pečivo

člověk: T'en fais pas, Petits chevauxČlověče, nezlob se stolní hra

čtvrt: quatre heures moins le quarttři čtvrtě na čtyři

doušek: boire à petites gorgéespít po malých doušcích

hrachový: gousse de petits pois, pois hrachový lusk

kolečko: Il a une case en moins.Má o kolečko míň.

kousek: petit à petitkousek po kousku krok za krokem

koutek: petit coin charmantpůvabný koutek

krátce: peu de temps avant/aprèskrátce předtím/potom

lípa: tilleul à petites feuilleslípa malolistá (srdčitá)

maličko: dès la petite enfanceod malička

maličkost: C'est la moindre des choses.To je maličkost.

málo: Cela importe peu.Na tom (pra)málo záleží.

brigáda: trouver un job d'été, trouver un petit boulot d'étésehnat si na prázdniny brigádu

koncesionář: petits concessionnaires drobní koncesionáři

hlídat: être aux petits soins de qqnhlídat koho jako oko v hlavě

hnout: ne pas remuer le petit doigt pour qqnnehnout pro koho prstem

kafe: hovor. C'est (un peu) fort de café !, Ça, c'est raide !To je silný kafe!

déranger: Il a le cerveau un peu dérangé.Je popletený., Nemá to v hlavě v pořádku.

des: Elle a des petits pieds.Má malé nožky.

matin: petit matinrozbřesk, svítání

ou: plus ou moinsvíce méně

profond: peu profondmělký

que: plus/moins que...více/méně než...

tout: tout petitmaličký

bête: chercher la petite bêtehledat hnidy vyhledávat nejmenší problémy

bière: hovor. C'est de la petite bière.To je maličkost.

café: hovor. C'est (un peu) fort de café.To je trochu silné kafe., To je moc.