Hlavní obsah

temps [tɑ̃]

Podstatné jméno mužské

 1. čas veličinaen peu de tempsrychleavec le tempsčasem, postupně, postupem dobytemps réelreálný častemps partagésdílení časudepuis ce temps-làod té dobyen ce temps-làtehdy, tenkráttuer le tempszabíjet čas
 2. čas časový úsek, chvíle, dobaprendre (tout) son tempsdávat si na čas, nespěchatpasser son temps à (faire) qqchtrávit čas čímemploi du temps(časový) rozvrhpendant ce tempszatím, mezi tím
 3. de faire qqch čas na co, jen co
 4. doba, takt, tempo
 5. sport.tempo v šermu
 6. tech.doba, fáze, takt
 7. vhodný čas, (vhodná) doba
 8. doba, věk obdobídu temps de qqn/qqchza časů koho/čehode tous les tempsodjakživa, vždycky
 9. (pravidelná roční) doba, de qqch čas čeho
 10. de faire qqch (vhodný) čas, (vhodná) doba na co
 11. ling.čas slovesný
 12. počasí

Vyskytuje se v

emploi: emploi du tempsrozvrh hodin

laps: laps de tempsčasový úsek, (určitá) doba

mi-temps: à mi-tempsna půl úvazku

plein: à plein tempsna plný úvazek

reste: le reste du tempsjindy, po zbytek času

rien: en un rien de tempsza chviličku, v momentě, raz dva

scratch: temps scratchnejlepší čas ve všech kategoriích

temps: à tempsvčas

adverbe: adverbe de lieu/temps/quantité/manièreadverbium místa/času/míry/způsobu

arrêt: temps d'arrêtpřestávka, pauza v něčem

bouder: Le temps boude.Je ošklivo.

coûteux: coûteux en tempsnáročný na čas, stojící hodně času

de: de temps en tempsčas od času

équivoque: temps équivoquenejisté počasí

immémorial: de temps immémorialod nepaměti

jadis: du temps jadis(staro)dávný, ze starých dob

même: en même tempssoučasně, zároveň

menaçant: temps menaçantpočasí (vypadající) na bouřku

par: par les temps qui courentdnes, nyní, v současné době

passer: passer son temps à faire qqchtrávit čas čím

pendant: pendant ce tempszatím

pose: temps de pose(doba) expozice

prendre: prendre son tempsdá(va)t si na čas

radoucissement: radoucissement du tempsoteplení

saignement: med. temps de saignementdoba krvácivosti, krvácivost

travail: travail à mi-temps/à temps partielpráce na poloviční/částečný úvazek

usure: usure du tempszub času

utile: en temps utileve vhodné chvíli

aménager: aménager son emploi du tempsupravit si svůj rozvrh

déplorer: déplorer les malheurs du tempsnaříkat nad nepřízní doby

être: Il est temps de partir.Je čas k odchodu.

nuageux: temps nuageuxzamračeno, zataženo, oblačno

ouf: Il n'a pas eu le temps de dire ouf.Nestačil ani hlesnout.

partiel: travail à temps partielpráce na částečný úvazek

plupart: la plupart du tempsvětšinu času, nejčastěji

rattraper: rattraper le temps perdudohnat ztracený čas

réfléchir: Laissez-moi le temps de réfléchir.Dejte mi čas na rozmyšlenou.

souffler: Laissez-moi le temps de souffler.Nechte mě chvíli vydechnout.

air: vivre de l'air du tempsžít ze vzduchu

fuite: fuite du tempsběh času

mœurs: autres temps, autres mœursjiná doba, jiný mrav

nuit: nuit des tempsšerý dávnověk

pluie: faire la pluie et le beau tempsmít hlavní slovo, být všemocným pánem

trois: en deux temps, trois mouvementsjedna dvě, raz dva, co by dup

tuer: tuer le tempszabíjet čas

a: de temps en tempstu a tam

bájný: temps mythiques/fabuleuxbájné doby

bouřka: temps menaçantpočasí (vypadající) na bouřku

celý: tout le tempspo celou dobu

čas: Je n'ai pas le temps.Nemám čas.

časově: localiser (dans le temps)časově určit

časový: distance /entre-temps časový interval

dávno: Il y a beau temps que...Je tomu už dávno, co...

dávný: au temps jadisza dávných časů

doba: depuis ce temps-là, dès lorsod té doby

dorazit: arriver à temps/en retarddorazit včas/se zpožděním

dosloužit: La voiture a fait son temps.Auto dosloužilo.

greenwichský: temps moyen de Greenwich G. M. T.greenwichský střední čas

hodina: emploi du tempsrozvrh hodin

hvězdný: temps sidéralastron. hvězdný čas

chladno: temps froidchladno počasí

chvíle: en temps utileve vhodné chvíli

jednotka: unité de poids/volume/masse/tempsjednotka váhy/objemu/hustoty/času

concordance: concordance des tempsčasová souslednost

krátce: peu de temps avant/aprèskrátce předtím/potom

měřit: chronométrer qqn, chronométrer le temps de qqnměřit čas komu

mír: en (temps de) paixv (době) míru

mladý: de mon temps, dans mon jeune tempsza mých mladých let

načase: Il est temps de faire qqch.Je načase udělat co.

oblačný: temps couvertmeteor. oblačné počasí

oddechový: temps mortsport. oddechový čas

ošklivý: vilain temps ošklivé počasí

pěkný: beau temps pěkné počasí

počasí: par n'importe quel tempsza každého počasí

poloviční: travail à mi-tempspráce na poloviční úvazek

postupně: avec le tempspostupně časem

práce: travail à plein temps/à mi-temps/à temps partielpráce na plný/poloviční/částečný úvazek

pracovní: temps de travailpracovní doba

pršet: Le temps est à la pluie.Bude pršet.

průběh: au fil du tempsv průběhu času

předběhnout: devancer son tempspředběhnout (svou) dobu

předbíhat: devancer son tempspředbíhat čas

předstih: avance , gain de tempsčasový předstih

přítomný: (temps) présent ling. přítomný čas

rozvrh: emploi du tempsrozvrh hodin

sdílení: temps partagévýp. sdílení času

souslednost: concordance des tempsling. souslednost časová

správný: en temps et lieuve správný čas na správném místě

světový: temps universel T.U.astron. světový čas S.U.

takt: mesure à deux tempsdvoudobý takt

trávit: passer son temps à faire qqchtrávit čas čím

tříčtvrteční: mesure à trois-quatre, mesure à trois tempstříčtvrteční takt

úsek: laps de tempsčasový úsek

válka: en temps de guerreza války

volný: temps libre , loisir volný čas

všechen, všechna, všechno: Il y a un temps pour tout.Všechno má svůj čas.

za: de temps en tempsjednou za čas

zabíjet: tuer le tempszabíjet čas

zbytek: le reste du tempspo zbytek času

zlatý: bon vieux temps staré zlaté časy

ztráta: temps perduztráta času

ale: Quel temps !To je ale počasí!

hezky: Il fait beau., Le temps est au beau.Je hezky.

jak: Ça a duré combien de temps ?Jak dlouho to trvalo?

jaký: Quel temps fera-t-il ?Jaké bude počasí?

jestli: Si j'ai du temps, je t'appelle.Jestli budu mít čas, zavolám.

líto: Il ne regrette pas son temps.Není mu líto času.

málo: On a peu d'argent/de temps.Máme málo peněz/času.

na: travailler à temps pleinpracovat na plný úvazek

nepodařit se: Je ne suis pas arrivé à être à temps.Nepodařilo se mi přijít včas.

oblačno: Le temps sera nuageux.Bude oblačno.

okno: avoir un trou dans son emploi du tempsmít v rozvrhu okno

poslední: ces derniers tempsv poslední době

špatný: par mauvais temps, en cas de mauvais tempsza špatného počasí

trvat: Combien de temps dure le vol ?Jak dlouho trvá let?

úspora: économies de temps/d'énergie/de combustibleúspory času/energie/paliva

ušetřit: épargner son tempsušetřit čas