Hlavní obsah

même [mεm]

Přídavné jméno

  1. stejný, (ten)týžpřed podstatným jménemen même tempssoučasně, zároveňC'est la même chose.Je to totéž.
  2. sám, právě, (dokonce) iza podstatným jménem nebo zájmenemmoi-mêmejá sámmême quand, même si, si mêmei kdyby, i když

Vyskytuje se v

justice: se faire justice (à soi-même)vykonat sám nad sebou spravedlnost, pomstít se

lui: lui-mêmeon sám

même: à mêmepřímo, rovnou

moi: moi-mêmejá sám osobně

nous: nous-même(s)my sami

quand: quand (bien) même...i kdyby

si: même sii kdyby

temps: en même tempszároveň, současně

titre: au même titrestejně

espèce: de la même espècetéhož druhu, (ten)týž

estime: estime de soi-mêmesebeúcta

façon: en même façon questejně jako

imbu: être imbu de soi-mêmebýt velmi domýšlivý, myslet si o sobě bůhvíco

lors: lors même quei když, i kdyby

manière: de la même manièrestejně, právě tak

moquer: se moquer de soi-mêmeposmívat se sám sobě

oubli: oubli de soi-mêmesebezapření

renoncement: renoncement à soi-mêmesebezapření

soi: un autre soi-mêmedruhé já

soi-même: sortir de soi-mêmevystoupit ze sebe

toi: toi-mêmety sám osobně

donner: donner le meilleur de soi-mêmevydat ze sebe to nejlepší

refaire: refaire les mêmes erreursudělat znovu tytéž chyby

acabit: de/du même acabitna jedno kopyto

bord: Nous sommes du même bord.Jsme na stejné lodi.

chanson: C'est toujours la même chanson.Je to pořád ta samá písnička.

demain: Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

enseigne: être logé à la même enseigne que qqnbýt na tom stejně jako kdo

farine: de la même farineze stejného těsta

fleur: Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.Ženu ani květinou neuhodíš.

histoire: C'est toujours la même histoire.Je to pořád dokola.

lendemain: Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

musique: C'est toujours la même musique.Je to pořád dokola.

onde: hovor. être sur la même longueur d'ondebýt na stejné vlnové délce rozumět si

ordonné: Charité bien ordonnée commence par soi-même.Bližší košile než kabát.

panier: mettre tous ses œufs dans le même paniervsadit všechno na jednu kartu

pareil: C'est du pareil au même.To vyjde nastejno., To je prašť jako uhoď.

prix: C'est le même prix.To je jedno., Vyjde to na stejno.

prochain: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.Budeš milovat bližního svého jako sebe sama.

sac: mettre dans le même sacstrkat vše do jednoho pytle

den: le jour mêmetéhož dne

ještě: aujourd'hui mêmeještě dnes

od, ode: faire qqch de soi-mêmeudělat co sám od sebe

paní: être maîtresse de soi-mêmebýt svou paní

samolibý: être (tout) rempli de soi-même, se goberbýt samolibý

stejný: de même naturestejného druhu, stejné povahy

svůj, svá, své, svoje: chanter toujours la même chansonvést stále svou

v, ve: à l'instant mêmev okamžiku

vystačit: se suffire à soi-mêmevystačit si sám

nastejno: Cela revient au même.Vyjde to nastejno.

sám, sama, samo, samý: Tu vois toi-même que...Sám vidíš, že...

sebe: soi-mêmesám sebe

sebou: content de lui-mêmespokojený sám se sebou

tobě: à toi aussi, de mêmetobě taky odpověď na přání

týž: la mêmetáž, tatáž

vrstevník: être de même âge que qqnbýt vrstevníkem koho

brdo: être coulé dans le même moulebýt na jedno brdo

délka: être sur la même longueur d'ondebýt na stejné vlnové délce rozumět si

dotknout se: Il ne l'a même pas touchée.Ani se jí nedotkl.

historie: C'est toujours la même histoire.Je to stále ta stejná historie. pořád dokola

květina: Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.Ženu ani květinou neuhodíš.

mysl: être du même avis que qqnbýt jedné mysli s kým

odkládat: Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

písnička: répéter toujours la même chansonopakovat stále stejnou písničku

sahat: Il ne lui arrive/vient même pas à la cheville.Nesahá mu/jí ani po kotníky.

střecha: vivre sous le même toitbydlet pod jednou střechou

táhnout: être du bord de qqn, être du même bordtáhnout s kým za jeden provaz

těsto: être de la même farinebýt ze stejného těsta

utnout: Cela arrive même au meilleur.I mistr tesař se někdy utne.

zapřít: nier l'évidence mêmezapřít nos mezi očima

chose: la même chosetotéž