Hlavní obsah

tobě

Zájmeno

  • te(samostatně) toitobě taky odpověď na přáníà toi aussi, de même

Vyskytuje se v

prosit: prosím tě, prosím váspři vyjádření údivu je te le demande

tebe, tě: (No) Tě bůh!Salut !

aby: Přišel, aby tě poznal.Il est venu pour faire ta connaissance.

být: Co je ti?Qu'est-ce que tu as ?

hodit se: Hodí se ti to zítra?Demain, ça te va ?

jak: jak ty, tak játoi aussi bien que moi

jakže: Jakže, ty to nevíš?Mais comment! Tu ne le sais pas?

léto: Kolik je ti let?Quel âge as-tu ?

líbit se: Líbil se ti ten film?Tu as aimé ce film ?

mluvit: Chci s tebou mluvit.Je veux te parler.

můj, má, mé, moje: expr. Můj (ty) bože!Oh, mon Dieu !

přijet: Přijedu pro tebe autem.Je viendrai te chercher en voiture.

s, se: S radostí ti pomohu.Je t'aiderai avec plaisir.

slušet: To ti nesluší.Cela ne te va pas.

stát se: Co se ti stalo?Qu'est-ce qui t'est arrivé ?

stýskat se: Stýská se mi po tobě.Tu me manques., Je m'ennuie de toi.

tebou: Chci s tebou mluvit.Je veux parler avec toi., Je veux te parler.

ten, ta, to: Co je ti do toho?Mêle-toi de ce qui te regarde !

ti: Kdo ti to řekl?Qui te l'a dis (à toi) ?

tobě: tobě taky odpověď na přáníà toi aussi, de même

zapůsobit: Zapůsobilo to na tebe?Tu en es impressionné ?

zavolat: Zavolám ti později.Je te rappelle/Je vais t'appeler plus tard.

že: Že se ti chce!Comment tu peux avoir envie !

draze: To ti přijde draho.Tu me le payeras.

hasit: Nehas, co tě nepálí.Ne nous mêlons pas de ce qui ne nous regarde pas.

kámen: Kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem.Il faut rendre le bien pour le mal.

napadat: expr. Co tě napadá!Qu'est-ce qui te prend ?, Qu'est-ce qui te passe par la tête !

něco: expr. Ty máš pořád něco!Tu trouves toujours quelque chose (à redire) !

ničit: Ty schody mě ničí.Cet escalier me tue.

patřit: Patří ti to.Bien fait pour toi., Tu l'as bien mérité., Ça te fera les pieds !

příležitost: Taková příležitost se ti už znovu nikdy nenaskytne.C'est une occasion que tu ne retrouveras jamais.

příště: Příště tě dostanu.La prochaine fois, je ne te manquerai pas.

soudit: pořek. Podle sebe soudím tebe.Je mesure les autres à mon aune.

umořit: Ty schody mě umoří!Ces escaliers me tuent !

toi: ty sám osobnětoi-même

x: Opakoval jsem ti to x-krát.Je te l'ai répété x fois.

aller: Máš se?, Jak to jde?, Jak se ti daří?Ça va ?

ce: Ty jsi ale blbý!Ce que t'es bête !

compenser: Aby ti to nebylo líto, vezmu tě do kina.Pour compenser, je t'emmènerai au ciné.

mal: Kde tě bolí?Où as-tu mal ?

marquer: Ty šaty zdůrazňují pas.Cette robe marque la taille.

rappeler: Připomínám ti tvůj slib.Je te rappelle ta promesse.

tant: Tím hůř pro tebe., Tvoje škoda.Tant pis pour toi.

ciel: Člověče, přičiň se, a Bůh ti pomůže.Aide-toi, le ciel t'aidera.

lent: Myslí ti to pomalu.T'as le cerveau lent.

pitié: Lépe když ti závidí, nežli když tě litují.Il vaut mieux faire envie que pitié.

remballer: Ať mě ušetří těch svých komplimentů., Ať si nechá ty své komplimenty.Il peut remballer ses compliments.

pic: tě picpozdrav salut