Hlavní obsah

jak

Příslovce

  1. (v otázce na způsob, míru) commentJak se jmenuješ?Tu t'appelles comment ?, Comment tu t'appelles ?Jak se máš?Comment vas-tu ?Jak dlouho to trvalo?Ça a duré combien de temps ?Jak se to řekne francouzsky ?On le dit comment en français ?
  2. (řečnická otázka) comment
  3. (přirovnání, omezení, způsob) comme, qui, queJak je třeba.Comme il faut.Jak chceš.Comme tu veux.

Podstatné jméno, rod mužský

Spojka

  1. (po slovesech myšlení, pozorování) commentNevím, jak to říct.Je ne sais pas comment le dire.Jak se tam dostanu?Je fais comment pour y arriver ?
  2. hovor.(až, když) dès que, aussitôt que, quand
  3. hovor.(jestliže) si
  4. jak - tak (v poměru slučovacím) aussi bien quejak ty, tak játoi aussi bien que moi

Vyskytuje se v

jak: v poměru slučovacím aussi bien quejak - tak

tak: i tant... que..., aussi bien... que...jak - tak

Dán: boire comme un Polonaispít jak Dán

dařit se: Comment allez-vous ?Jak se vám daří?

domluvit: Comme convenu.Tak, jak bylo domluveno.

hnízdo: être coiffé en coup de ventmít účes jak vrabčí hnízdo

který: chacun à sa façonjak který

možný: Dès que possible.Hned jak to bude možné.

patřit se: Comme il faut.Jak se patří.

přát si: À votre guise., Comme vous le désirez.Jak si přejete.

rampouch: être gelé jusqu'aux osbýt zmrzlý jak rampouch

uhodit: C'est du kif.expr. Je to prašť jak uhoď.

utržený: sortir de ses gondsexpr. být jak utržený z řetězu

veš: être paresseux comme une couleuvrebýt líný jak veš

vrabčí: être coiffé en coup de ventmít vlasy jak vrabčí hnízdo

zvyk: Comme il est d'usage.Jak je zvykem.

buď: quoi qu'il en soitbuď jak buď

daleko: Combien y a-t-il d'ici à la mer ?Jak daleko je to odsud k moři?

dostat se: Je fais comment pour arriver à la gare ?Jak se dostanu na nádraží?

francouzsky: Comment le dit-on en français ?, hovor. On le dit comment en français ?Jak se to řekne francouzsky?

i: en été ainsi qu'en hiverjak v létě, tak i v zimě

jít: Comment ça va ?Jak to jde?

jmenovat se: Comment vous appelez-vous ?, Quel est votre nom ?Jak se jmenujete?

mít se: Comment allez-vous ?Jak se máte?

na: Pour combien de temps ?Na jak dlouho?

starý: Quel âge a-t-il ?Jak je starý?

trvat: Combien de temps dure le vol ?Jak dlouho trvá let?

vést se: (Comment) ça va ?, Comment allez-vous ?, hovor. Tu vas bien ?Jak se vede?

vysoký: Quelle est ta taille ?Jak jsi vysoký?

bát se: craindre qqch comme la foudrebát se čeho jak čert kříže

blbý: con comme la luneblbej jak troky

blecha: s'agiter comme une pucevrtět se jak blecha

blít: rendre tripes et boyauxblít jak amina

bota: être bête comme ses piedsbýt blbej jak bota

být: quoi qu'il en soitbuď jak buď

dlaždič: jurer comme un charretiernadávat jak dlaždič

doga: être soûl comme un cochonhovor. být opilý jak doga

dřevo: dormir comme une souchespát jak dřevo

chlév: C'est une vraie écurie (ici).Je (to) tu jak v chlívě.

chudý: pauvre comme Jobchudý jak kostelní myš

jedle: être à côté de la plaque(být) vedle jak ta jedle

jestřáb: avoir l'œil américainmít oči jak jestřáb

kouřit: fumer comme un pompierhovor. kouřit jak fabrika

lehnout (si): Comme on fait son lit on se couche.Jak si kdo ustele, tak si lehne.

líný: être paresseux comme une couleuvrebýt líný jak veš

márnice: Il fait froid ici comme dans une tombe.Je tu (zima) jak v márnici.

necky: con comme la lune/un balaiblbej jak necky

pánbůh: dans le plus simple appareiljak ho/ji pánbůh stvořil

poleno: être sourd comme un potbýt hluchý jak poleno

psinec: froid de canardzima jak v psinci

regiment: Il y en a pour un régiment.Je toho jak pro regiment.

rozumět: Fais comme tu l'entends.Dělej, jak rozumíš.

stát: tout en blocjak to stojí a leží

stvořit: être nu comme un verbýt jak ho Pán Bůh stvořil

ustlat si: Comme on fait son lit on se couche.Jak si kdo ustele, tak si také lehne.

aise: à son aisepodle libosti, jak libo, podle svého

craché: tout crachéna vlas podobný, podobný jak vejce vejci

dormir: dormir comme une souchespát jak dřevo

gré: de votre gréjak je vám libo

guise: À votre guise.Jak je libo., Jak si přejete.

hypothèse: par hypothèsejak se dá předpokládat

manière: De quelle manière ?Jak?, Jakým způsobem?

possible: dès que possiblehned jak to bude možné

prendre: savoir s'y prendrevědět jak na to

que: que de qqchjak (moc), kolik čeho

quel: tel queltak(ový), jak(ý) je

selon: selon toute apparencepodle všeho, jak se zdá

tout: tous autant que nous sommesmy všichni bez rozdílu, všichni, jak tu jsme

aller: Ça va ?Máš se?, Jak to jde?, Jak se ti daří?

appeler: Comment vous appelez-vous ?Jak se jmenujete?

bien: tant bien que maljakžtakž, jak se dá

comme: comme on ditjak se říká

comment: Comment allez-vous ?, fam. Comment ça va ?, pop. Comment que ça va ?Jak se máte?

dicter: dicter à qqn la conduite qu'il doit tenirnařizovat komu, jak se má chovat

moyen: Par quel moyen ?Jakým způsobem?, Jak?

notre: Comment va notre malade ?Jak se má náš nemocný?

ordinaire: à son ordinairejak má ve zvyku

passer: Comme le temps passe !Jak ten čas letí!

regarder: regarder la pluie tomberdívat se, jak prší

ressembler: hovor. Regarde à quoi tu ressembles !Podívej se, jak vypadáš!

tire-larigot (à): boire à tire-larigotpít jak duha

an: bon an, mal anjak šla léta, rok co rok

aussitôt: aussitôt dit, aussitôt faita je to (hotovo), hned jak se řeklo, tak se udělalo

bec: se retrouver le bec dans l'eauzůstat na suchu, nevědět, jak dál

bête: C'est tout bête.To je jasné jak facka.

bourricot: C'est kif-kif bourricot.To je prašť jak uhoď.

coing: hovor. jaune comme un coingžlutý jak citron

con: con comme la luneblbej jak troky

courant: écrire au courant de la plumepsát plynně/bez přemýšlení/jak jdou myšlenky

être: Où en êtes-vous dans vos recherches ?Jak jste daleko ve vašich bádáních?

facile: facile comme bonjourlehký jak facka

fil: mince comme un filhubený jak lunt

hareng: serrés comme des harengs(namačkaní) jak sardinky

loup: être connu comme le loup blancbýt známý jak falešný peníz

maison: gros comme une maisonvelký jak vrata

nom: Je ne peux pas mettre le nom sur ce visage.Nemůžu si vzpomenout, jak se jmenuje.

paresseux: être paresseux comme une couleuvrebýt líný jak veš

troué: être troué comme une écumoirebýt děravý jak řešeto

valise: con comme une valise (sans poignée)blbej jak troky