Hlavní obsah

jak

Příslovce

  1. (v otázce na způsob, míru) commentJak se jmenuješ?Tu t'appelles comment ?, Comment tu t'appelles ?Jak se máš?Comment vas-tu ?Jak dlouho to trvalo?Ça a duré combien de temps ?Jak se to řekne francouzsky ?On le dit comment en français ?
  2. (řečnická otázka) comment
  3. (přirovnání, omezení, způsob) comme, qui, queJak je třeba.Comme il faut.Jak chceš.Comme tu veux.

Podstatné jméno, rod mužský

Spojka

  1. (po slovesech myšlení, pozorování) commentNevím, jak to říct.Je ne sais pas comment le dire.Jak se tam dostanu?Je fais comment pour y arriver ?
  2. hovor.(až, když) dès que, aussitôt que, quand
  3. hovor.(jestliže) si
  4. jak - tak (v poměru slučovacím) aussi bien quejak ty, tak játoi aussi bien que moi

Vyskytuje se v

tak: jak - taki tant... que..., aussi bien... que...

Dán: pít jak Dánboire comme un Polonais

dařit se: Jak se vám daří?Comment allez-vous ?

domluvit: Tak, jak bylo domluveno.Comme convenu.

hnízdo: mít účes jak vrabčí hnízdoêtre coiffé en coup de vent

který: jak kterýchacun à sa façon

možný: Hned jak to bude možné.Dès que possible.

patřit se: Jak se patří.Comme il faut.

přát si: Jak si přejete.À votre guise., Comme vous le désirez.

rampouch: být zmrzlý jak rampouchêtre gelé jusqu'aux os

uhodit: expr. Je to prašť jak uhoď.C'est du kif.

utržený: expr. být jak utržený z řetězusortir de ses gonds

veš: být líný jak vešêtre paresseux comme une couleuvre

vrabčí: mít vlasy jak vrabčí hnízdoêtre coiffé en coup de vent

zvyk: Jak je zvykem.Comme il est d'usage.

buď: buď jak buďquoi qu'il en soit

daleko: Jak daleko je to odsud k moři?Combien y a-t-il d'ici à la mer ?

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?Je fais comment pour arriver à la gare ?

francouzsky: Jak se to řekne francouzsky?Comment le dit-on en français ?, hovor. On le dit comment en français ?

i: jak v létě, tak i v ziměen été ainsi qu'en hiver

jít: Jak to jde?Comment ça va ?

jmenovat se: Jak se jmenujete?Comment vous appelez-vous ?, Quel est votre nom ?

mít se: Jak se máte?Comment allez-vous ?

na: Na jak dlouho?Pour combien de temps ?

starý: Jak je starý?Quel âge a-t-il ?

trvat: Jak dlouho trvá let?Combien de temps dure le vol ?

vést se: Jak se vede?(Comment) ça va ?, Comment allez-vous ?, hovor. Tu vas bien ?

vysoký: Jak jsi vysoký?Quelle est ta taille ?

bát se: bát se čeho jak čert křížecraindre qqch comme la foudre

blbý: blbej jak trokycon comme la lune

blbý: být blbej jak botaêtre bête comme ses pieds

blecha: vrtět se jak blechas'agiter comme une puce

blít: blít jak aminarendre tripes et boyaux

bota: být blbej jak botaêtre bête comme ses pieds

být: buď jak buďquoi qu'il en soit

dlaždič: nadávat jak dlaždičjurer comme un charretier

doga: hovor. být opilý jak dogaêtre soûl comme un cochon

dřevo: spát jak dřevodormir comme une souche

chlév: Je (to) tu jak v chlívě.C'est une vraie écurie (ici).

chudý: chudý jak kostelní myšpauvre comme Job

jedle: (být) vedle jak ta jedleêtre à côté de la plaque

jestřáb: mít oči jak jestřábavoir l'œil américain

kouřit: hovor. kouřit jak fabrikafumer comme un pompier

lehnout (si): Jak si kdo ustele, tak si lehne.Comme on fait son lit on se couche.

líný: být líný jak vešêtre paresseux comme une couleuvre

márnice: Je tu (zima) jak v márnici.Il fait froid ici comme dans une tombe.

necky: blbej jak neckycon comme la lune/un balai

pánbůh: jak ho/ji pánbůh stvořildans le plus simple appareil

poleno: být hluchý jak polenoêtre sourd comme un pot

psinec: zima jak v psincifroid de canard

regiment: Je toho jak pro regiment.Il y en a pour un régiment.

rozumět: Dělej, jak rozumíš.Fais comme tu l'entends.

stát: jak to stojí a ležítout en bloc

stvořit: být jak ho Pán Bůh stvořilêtre nu comme un ver

ustlat si: Jak si kdo ustele, tak si také lehne.Comme on fait son lit on se couche.

aise: à son aisepodle libosti, jak libo, podle svého

craché: tout crachéna vlas podobný, podobný jak vejce vejci

dormir: dormir comme une souchespát jak dřevo

gré: de votre gréjak je vám libo

guise: À votre guise.Jak je libo., Jak si přejete.

hypothèse: par hypothèsejak se dá předpokládat

manière: De quelle manière ?Jak?, Jakým způsobem?

possible: dès que possiblehned jak to bude možné

prendre: savoir s'y prendrevědět jak na to

que: que de qqchjak (moc), kolik čeho

quel: tel queltak(ový), jak(ý) je

selon: selon toute apparencepodle všeho, jak se zdá

tout: tous autant que nous sommesmy všichni bez rozdílu, všichni, jak tu jsme

aller: Ça va ?Máš se?, Jak to jde?, Jak se ti daří?

aller: Comment allez-vous ?Jak se vám daří?

appeler: Comment vous appelez-vous ?Jak se jmenujete?

bien: tant bien que maljakžtakž, jak se dá

comme: comme on ditjak se říká

comment: Comment allez-vous ?, fam. Comment ça va ?, pop. Comment que ça va ?Jak se máte?

dicter: dicter à qqn la conduite qu'il doit tenirnařizovat komu, jak se má chovat

moyen: Par quel moyen ?Jakým způsobem?, Jak?

notre: Comment va notre malade ?Jak se má náš nemocný?

ordinaire: à son ordinairejak má ve zvyku

passer: Comme le temps passe !Jak ten čas letí!

regarder: regarder la pluie tomberdívat se, jak prší

ressembler: hovor. Regarde à quoi tu ressembles !Podívej se, jak vypadáš!

tire-larigot (à): boire à tire-larigotpít jak duha

an: bon an, mal anjak šla léta, rok co rok

aussitôt: aussitôt dit, aussitôt faita je to (hotovo), hned jak se řeklo, tak se udělalo

bec: se retrouver le bec dans l'eauzůstat na suchu, nevědět, jak dál

bête: C'est tout bête.To je jasné jak facka.