Hlavní obsah

appeler [ap(ə)le]

Vyskytuje se v

rescousse: volat o pomocappeler à la rescousse

secours: volat o pomocappeler au secours

taxi: zavolat si taxiappeler un taxi

SAMU: Musíme zavolat záchranku.Il faut appeler le SAMU.

o: volat o pomocappeler au secours

pohotovost: volat pohotovostappeler une ambulance

pomoc: volat o pomocappeler au secours

povolat: povolat do zbraně kohoappeler qqn aux armes

strážník: zavolat strážníkaappeler un agent

věc: nazývat věci pravým jménemappeler les choses par leur nom

volat: volat na účet volanéhoappeler en PCV

ambulance: zavolat ambulanciappeler une ambulance

: Řekni mu, ať mi zavolá.Dis-lui de m'appeler.

hasič: zavolat hasičeappeler les pompiers

jak: Jak se jmenuješ?Tu t'appelles comment ?, Comment tu t'appelles ?

jestli: Jestli budu mít čas, zavolám.Si j'ai du temps, je t'appelle.

jmenovat se: Jak se jmenujete?Comment vous appelez-vous ?, Quel est votre nom ?

lékař: zavolat lékařeappeler un médecin

policie: Zavolejte policii!Appelez la police !

telefon: Máte telefon.On vous appelle au téléphone., Vous avez un coup de fil.

zamávat: zamávat na taxiappeler un taxi

zavolat: Zavolám ti později.Je te rappelle/Je vais t'appeler plus tard.

jméno: naz(ý)vat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

nazývat: nazývat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

pojmenovat: pojmenovat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

appeler: Jak se jmenujete?Comment vous appelez-vous ?