Hlavní obsah

appelé [ap(ə)le]

Podstatné jméno mužské

  • povolanec branec

Vyskytuje se v

appeler: s'appelerzavolat si, zatelefonovat si

rescousse: appeler à la rescoussevolat o pomoc

secours: appeler au secoursvolat o pomoc

taxi: appeler un taxizavolat si taxi

SAMU: Il faut appeler le SAMU.Musíme zavolat záchranku.

o: appeler au secoursvolat o pomoc

pohotovost: appeler une ambulancevolat pohotovost

pomoc: appeler au secoursvolat o pomoc

povolat: appeler qqn aux armespovolat do zbraně koho

strážník: appeler un agentzavolat strážníka

věc: appeler les choses par leur nomnazývat věci pravým jménem

volat: appeler en PCVvolat na účet volaného

ambulance: appeler une ambulancezavolat ambulanci

: Dis-lui de m'appeler.Řekni mu, ať mi zavolá.

hasič: appeler les pompierszavolat hasiče

jak: Tu t'appelles comment ?, Comment tu t'appelles ?Jak se jmenuješ?

jestli: Si j'ai du temps, je t'appelle.Jestli budu mít čas, zavolám.

jmenovat se: Comment vous appelez-vous ?, Quel est votre nom ?Jak se jmenujete?

lékař: appeler un médecinzavolat lékaře

policie: Appelez la police !Zavolejte policii!

telefon: On vous appelle au téléphone., Vous avez un coup de fil.Máte telefon.

zamávat: appeler un taxizamávat na taxi

zavolat: Je te rappelle/Je vais t'appeler plus tard.Zavolám ti později.

jméno: appeler les choses par leur nomnaz(ý)vat věci pravými jmény

nazývat: appeler les choses par leur nomnazývat věci pravými jmény

pojmenovat: appeler les choses par leur nompojmenovat věci pravými jmény