Hlavní obsah

věc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předmět) chose f, objet m(předmět u něhož neznáme jeho jméno) fourbi m
  2. věci (osobní ap.) affaires f pluklidit si své věciranger ses affairesnachystat si věci na cestupréparer ses affaires pour partir
  3. (skutečnost) chose f, affaire fnazývat věci pravým jménemappeler les choses par leur nom
  4. (událost) chose f, affaire fv této věci v tomto směruà cet égard
  5. (problém, záležitost) affaire f(proces) práv. cause fjít rovnou k věci v diskusientrer dans le vif du débatMinisterstvo zahraničních věcíMinistère des Affaires étrangères

Vyskytuje se v

držet: držet věc v tajnostitenir une chose secrète

chod: přirozený chod věcícours naturel des choses

jádro: jít k jádru věcíaller au fond des choses

jediný: jediná věc, na které záležíla seule chose qui importe

možný: všechny možné věcitoutes sortes de choses

obvyklý: obvyklý chod věcíle cours ordinaire des choses

podstata: jít k podstatě věcíaller au fond des choses

prospěch: být ku prospěchu věciaider la cause

přirozený: přirozený chod věcícours naturel des choses

rovnou: jít rovnou k věci v diskusientrer dans le vif/le cœur du débat

starý: stará věcvieillerie

stejný: desetkrát opakovat tu stejnou věcrépéter dix fois la même chose

tajnost: (za)chovat věc v tajnostigarder une chose secrète

všední: všední věcbanalité

vyřízený: vyřízená věcaffaire réglée

zahraniční: Ministerstvo zahraničních věcíMinistère des Affaires étrangères

tvůj, tvá, tvé, tvoje: To není tvoje věc.Ce n'est pas ton affaire.

vkus: To je věc vkusu.C'est (une) question de goût.

brát: brát věci takové, jaké jsouprendre les choses comme elles viennent

cizí: strkat nos do cizích věcífourrer son nez partout

hotový: To je hotová věc.C'est une affaire faite/réglée/entendue., C'est une chose faite/jugée.

jméno: naz(ý)vat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

nazývat: nazývat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

pojmenovat: pojmenovat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

postavit: postavit koho před hotovou věcplacer qqn devant le fait accompli

přímo: jít přímo na věcaller droit au but

starost: mít důležitější věci na starostavoir d'autres chats à fouetter

stinný: stinná stránka věcirevers de la médaille

tragicky: brát věc tragickyprendre une chose au tragique

chose: Je to hotová věc.C'est chose faite.

débat: jít rovnou k věci v diskusientrer dans le vif du débat

déférer: postoupit věc k soududéférer une affaire à un tribunal

délit: věc doličná, corpus delicticorps du délit

distinction: rozlišit dvě věcifaire la distinction entre deux choses

étranger: Ministerstvo zahraničních věcíMinistère des Affaires étrangères

facile: snadno pochopitelná věcchose facile à comprendre

fond: jít k jádru věcialler au fond des choses

menu: nepodstatné věci, odpad(ky)menu fretin

quai: = sídlo francouzského Ministerstva zahraničních věcí v PařížiQuai (d'Orsay)

secret: (za)chovat věc v tajnostigarder une chose secrète

sujet: přejít k jádru věcientrer dans le cœur du sujet

tiroir: bezcenné věci zastrčené v šuplíkufond de tiroir

valeur: bezcenná věcobjet sans valeur

dissimuler: schovat kradenou věcdissimuler un objet volé

personnel: osobní věciobjets personnels

réfléchir: Ta věc nutí k zamyšlení.Cet chose donne à réfléchir.

chapitre: Ta věc je uzavřena.Ce chapitre est clos.

charrue: vzít věc za opačný konecmettre la charrue avant les bœufs

croix: To je těžká věc.C'est la croix et la bannière.

danse: vložit se do věcientrer dans la danse

droit: jít přímo na věcaller droit au but

fourrer: strkat nos do cizích věcífourrer son nez partout

lièvre: dělat dvě věci najednoucourir deux lièvres à la fois

mâcher: říkat (věci) bez obalu, nebrat si servítkyne pas mâcher ses mots

mouton: Vraťme se k naší věci.Revenons à nos moutons.

musée: hromada nevkusných věcí, strašná podívanáhovor. musée des horreurs

musique: Jdeme na věc!hovor. En avant la musique !

noir: vidět věci černěpousser les choses au noir

plat: říkat věci na plnou hubumettre les pieds dans le plat

pot: přijít věci na kloub, odhalit tajemstvídécouvrir le pot aux roses

revenir: Vraťme se k věci.Revenons à nos moutons.

revers: rub věcirevers de la médaille

suivre: držet se věcisuivre son idée

superficie: zůstat jen na povrchu věcis'en tenir à la superficie des choses

sûr: být si jist svou věcíêtre sûr de son coup

tapis: dát věc na přetřesmettre une affaire sur le tapis

věc: uklidit si své věciranger ses affaires