Hlavní obsah

cause [koz]

Vyskytuje se v

désespoir: en désespoir de causev krajní nouzi, když není vyhnutí, jako poslední zoufalý pokus

besoin: pour les besoins de la causepodle potřeby

causer: assez causé(už) dost řečí

exproprier: exproprier qqn pour cause d'utilité publiquevyvlastnit koho z důvodu veřejné prospěšnosti

final: filoz. cause finaleposlední příčina

indéterminé: pour une cause indéterminéez blíže neurčeného důvodu

remise: remise de causeodročení soudního líčení

accidentel: causes accidentellesnásledky úrazu

causer: causer un dommagezpůsobit škodu

causer: causer de la peine à qqntrápit koho

occulte: cause occulte d'une maladieskrytá příčina nemoci

apparent: sans cause apparentebez zjevné příčiny

connaissance: en connaissance de causeznalecky, odborně, jako(žto) odborník

effet: à petite cause grands effetsmalá příčina mívá velké následky