Hlavní obsah

exproprier [εkspʀɔpʀije]

Tranzitivní sloveso

  1. práv.qqn vyvlastnit, expropriovat koho
  2. qqch vyvlastnit coexproprier qqn pour cause d'utilité publiquevyvlastnit koho z důvodu veřejné prospěšnosti

Vyskytuje se v

ex-: expropriervyvlastnit