Hlavní obsah

remise [ʀ(ə)miz]

Vyskytuje se v

odročit: odročit vynesení rozsudku/řízeníajourner/remettre un jugement/une cause

opětný: opětné uvedení do chodu o stroji ap.remise en marche

původní: uvedení do původní stavuremise en état

rozsudek: odročit vynesení rozsudkuremettre un jugement

sleva: poskytnout komu slevufaire une remise à qqn

stav: uvedení do původního stavuremise en état

uložit: uložit co zpátky na své místoremettre qqch à sa place

vyznamenání: udělit komu vyznamenánídécerner/remettre une décoration à qqn

vzpamatovat se: vzpamatovat se z čehose remettre de qqch

runda: Ještě jednu rundu.On remet ça.

svůj, svá, své, svoje: Dej to na své místo.Remets ça à sa place.

dohromady: dát se dohromady zotavit se, sebrat sese rétablir, se remettre

mez: odkázat koho do patřičných mezíremettre qqn à sa place

odkázat: odkázat koho do patřičných mezíremettre qqn à sa place

odkládat: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.

patřičný: odkázat koho do patřičných mezíremettre qqn à sa place

postavit: postavit koho na nohyremettre qqn sur pieds

sedlo: dostat se zpět do sedlase remettre en selle

zpět: přivést koho zpět na správnou cesturemettre qqn sur la (bonne) voie

remettre: remettre une pendule à l'heurenařídit hodiny

remettre: remettre le compteur à zéronastavit měřič na nulu

remettre: remettre en marcheznovu spustit

bénéficier: bénéficier d'une remisedostat slevu

compteur: remettre le compteur à zérovynulovat tachometr

remettre: remettre un paquet en mains propresdoručit balík do vlastních rukou

remettre: remettre un cahierodevzdat sešit

demain: Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

enclume: remettre qqch sur l'enclumepřepracovat co myšlenkové dílo

lendemain: Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

remettre: remettre qqn sur la (bonne) voiepřivést koho zpět na správnou cestu

remettre: remettre qqn à sa placeodkázat koho do příslušných mezí

remettre: remettre qqn sur piedznovu postavit na nohy koho

zéro: remettre le compteur à zérofig. začít znovu

remettre: en remettrepřehánět, přepísknout

remettre: se remettrevrátit se na původní místo ap.

remettre: se remettreà (faire) qqch dá(va)t se znovu, pustit se znovu do čeho, začí(na)t znovu co, s čím

remettre: se remettre dezotavit se, sebrat se po nemoci ap., vzpamatov(áv)at se z úleku ap.