Hlavní obsah

stav

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (všechny vlastnosti, okolnosti ap.) état m (des choses), situation f(tělesný, duševní) disposition fzdravotní stavétat m de santév dobrém/špatném zdravotním stavuen bon/mauvais étatbýt v podnapilém stavuêtre en état d'ébriétéuvedení do původního stavuremise f en étatpřivést do jiného stavu (ženu)mettre (une femme) enceinte
  2. (látky, soustavy) état m
  3. (množství, kvalita v určité době) état m, inventaire mstav sněhuenneigement m
  4. (povolání ap.) état m, condition f
  5. zast.(společenská vrstva) état m, volée fzast.(společenský) étage mzast.(šlechtický, kněžský a třetí) ordre m

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

deprese: být ve stavu hluboké depreseêtre dans un état d'abattement profond

duchovní: duchovní stavcírkev autel

normální: normální stavnorme

nouze: stav nouzeétat de nécessité, état d'urgence

okázale: okázale stavět na odiv comontrer qqch avec ostentation

panský: panský stavnoblesse , ordre de nobles

pohotovost: být ve stavu pohotovostiêtre en état d'alerte

původní: uvedení do původní stavuremise en état

stavět: sport. stavět zeďfaire le mur

stavět: stavět na oběd/ čajpréparer le déjeuner/le thé

úzkostný: med. úzkostné stavyétats anxieux

výchozí: výchozí stavétat initial

zdravotní: zdravotní stavétat de santé

se, si: Ten dům se staví už pět let.On construit cette maison depuis cinq ans.

stavět se: stavět se proti komu/čemus'opposer à qqn/qqch

hrad: (stavět) hrad z písku(construire) un château de cartes

jiný: Je v jiném stavu. těhotnáElle est dans une position intéressante., Elle est enceinte.

operovat: operovat v kritickém stavuopérer à chaud

přijít: přijít do jiného stavutomber enceinte, se trouver dans un état intéressant

přivést: přivést do jiného stavu (ženu)mettre (une femme) enceinte

stavět: stavět co na odivafficher qqch

stavět: stavět koho nad kohopréférer qqn à qqn

stavět se: přen. stavět se komu do cestygêner (les projets) de qqn

zadní: stavět se na zadnímonter/se dresser sur ses ergots

zámek: stavět vzdušné zámkybâtir/faire des châteaux en Espagne

étalage: faire étalage de qqchchlubit se, vychloubat se čím, stavět co na odiv

état: état de santézdravotní stav

fébrile: état fébrilehorečnatý stav

initial: état initialvýchozí stav

nécessité: práv. état de nécessitéstav krajní nouze

point: être mal en pointbýt v žalostném stavu, být na tom špatně

remise: remise en étatuvedení do původní stavu

situation: situation de famillerodinný stav

construire: Les oiseaux se construisent des nids.Ptáci si staví hnízda.

exposer: exposer aux yeux de qqnvystavit komu na odiv, stavět komu před oči

piteux: en piteux étatv žalostném stavu

château: faire des châteaux en Espagnestavět vzdušné zámky

chaux: bâtir à chaux et à sablestavět pevně

comète: tirer des plans sur la comètestavět si vzdušné zámky

ergot: monter sur ses ergotsstavět se na zadní, durdit se

état: en état de faire qqchschopný čeho, v stavu udělat co

gendarme: hovor. faire le gendarmedělat policajta, stavět do latě

ruer: ruer dans les brancardsstavět se na zadní, vzpírat se

sable: bâtir sur le sablestavět na písku přen.

saut: faire un saut chez qqnzaskočit ke komu, stavit se na skok u koho

travers: se mettre en travers de qqchstavět se proti čemu