Hlavní obsah

état [eta]

Podstatné jméno mužské

  1. stavétat de santézdravotní stavmettre en étatuvést do pořádku, připravit, přichystat
  2. odb.skupenstvíétat solide/liquide/gazeuxpevné/kapalné/plynné skupenstvíchangement m d'étatzměna skupenství
  3. faire état de qqn zast.jednat jako kdo
  4. seznam, soupis, výkaz
  5. práv.stav rodinný ap.
  6. hist.stav stavovská třída
  7. État státchef d'Étathlava státucoup d'Étatstátní převrat

Vyskytuje se v

état: jednat jako kdofaire état de qqn

secret: státní tajemství, přen. velké tajnostisecret d'État

chef: hlava státuchef de l'État

civil: osobní data, základní údaje o osoběétat civil

corps: vyšší soudní a správní orgányles grands corps de l'État

coup: (státní) převratcoup d'État

dette: státní dluhdette de l'État

fébrile: horečnatý stavétat fébrile

gazeux: plynné skupenstvíétat gazeux

hébreu: stát IzraelÉtat hébreu

initial: výchozí stavétat initial

marche: provozuschopný, pojízdnýen état de marche

mise: uvedení do pořádkumise en état/ordre

moi: Stát jsem já. výrok, který je připisován Ludvíkovi XIV.L'État, c'est moi.

nécessité: stav krajní nouzepráv. état de nécessité

nuire: zneškodněnýhors d'état de nuire

registre: matrikaregistre public d'état civil

remise: uvedení do původní stavuremise en état

rente: státní renta, dluhopisrentes sur l'État

second: být v tranzuêtre dans un état second

solide: pevné skupenstvíétat solide

transcription: zápis do matrikytranscription à l'état civil

alerte: v pohotovostien état d'alerte

conduite: řízení v opilosticonduite en état d'ivresse

diriger: státem řízená ekonomikaéconomie dirigée par l'État

piteux: v žalostném stavuen piteux état

cause: ať je tomu jakkoli, v každém případěen tout état de cause

coffre: státní pokladnacoffres de l'État

americký: Spojené státy americkéÉtats-Unis d'Amérique

aparát: státní aparátappareil d'État

členský: členské státy EUÉtats membres de l'UE

deprese: být ve stavu hluboké depreseêtre dans un état d'abattement profond

dluhopis: státní dluhopisobligation d'État, obligation assimilable du Trésor

generální: generální štábétat-major général

hlava: hlava státuchef de l'État

hrubý: stav. hrubé zdivomurs à l'état brut

Izrael: stát IzraelÉtat hébreu

náčelník: voj. náčelník štábuchef d'état-major

nástupnický: práv. nástupnické státyÉtats successeurs

nouze: stav nouzeétat de nécessité, état d'urgence

odveta: odveta proti sousednímu státureprésailles contre un État voisin

okolnost: za všech okolnostíen toute circonstance, en tout état de cause

pevný: fyz. pevné skupenstvíétat solide

plynný: plynné skupenstvíétat gazeux

podmínka: za těchto podmínekdans cet état de choses

pohotovost: být ve stavu pohotovostiêtre en état d'alerte

projekt: nechat co ve stadiu projektulaisser qqch à l'état de projet

převrat: státní/vojenský převratcoup d'État/coup d'État militaire

půjčka: ekon. státní půjčkaemprunt d'État

původní: uvedení do původní stavuremise en état

skupenství: pevné/kapalné/plynné skupenstvíétat solide/liquide/gazeux

správa: státní správaadministration d'État

stadium: zůstávat v zárodečném stadiudemeurer à l'état embryonnaire

stát: hlava státuchef de l'État

státní: státní dluhdette de l'État

stav: být v podnapilém stavuêtre en état d'ébriété

suverénní: suverénní státétat souverain

úzkostný: med. úzkostné stavyétats anxieux

výchozí: výchozí stavétat initial

zájem: státní zájemraison d'État

zdravotní: zdravotní stavétat de santé

zdroj: lidské/státní zdrojeressources humaines/de l'État

monopol: státní monopolmonopole d'État

osobní: osobní údajeétat civil

údaj: osobní údajev dotazníku état civil, obecně données à caractère personnel

znak: státní znakarmoiries d'État

zřízení: státní zřízeníforme de l'État

přijít: přijít do jiného stavutomber enceinte, se trouver dans un état intéressant

domaine: státní majetekle Domaine (de l'État)