Hlavní obsah

nuire [nɥiʀ]

Tranzitivní sloveso

Sloveso zvratné

Vyskytuje se v

boîte: boîte de nuitnoční podnik, diskotéka

chemise: chemise de nuitnoční košile

jour: nuit et jour, jour et nuitdnem i nocí

nuit: de nuitnoční služba, hlídač ap.

table: table de nuit, table de chevetnoční stolek

valet: valet (de nuit)němý sluha stojan na odkládání oblečení

approche: approche de la nuitblížící se noc

nuit: bonne nuitdobrou noc

nuit: nuit blancheprobdělá noc

tombant: à la nuit tombanteza soumraku, se soumrakem

tournée: tournée des boîtes de nuittah po diskotékách

tout: toute la nuitcelou noc

veilleur: veilleur de nuitnoční hlídač

avant: bien avant dans la nuit(hodně) pozdě v noci

cailler: Ça va cailler cette nuit.V noci bude kosa.

faire: Il fait jour/nuit.Je den/noc.

bien: abondance de biens ne nuit pasdobrého není nikdy dosti, čím více, tím lépe

chat: La nuit tous les chats sont gris.Potmě každá kráva černá.

clos: à (la) nuit closepo setmění, za tmy

conseil: La nuit porte conseil.Ráno moudřejší večera.

nuit: La nuit, tous les chats sont gris.Potmě každá kráva černá.

nuit: La nuit porte conseil.Ráno moudřejší večera.

nuit: nuit des tempsšerý dávnověk

précaution: Trop de précautions nuit.Přílišná opatrnost škodí., Odvážnému štěstí přeje.

triste: triste comme un bonnet de nuitsmutný jako želva

celý: celou noctoute la nuit

den: ve dne v noci stálejour et nuit

chladno: noční chladnofroid de nuit

i: dnem i nocíjour et nuit

kouření: kouření škodí zdravífumer nuit à la santé

noc: Dobrou noc.Bonne nuit.

noc: dát komu dobrou nocdire bonne nuit à qqn

noc: svatá nocnuit de Noël

noční: noční košilechemise de nuit

noční: noční směnazaměstnanci équipe de nuit, pracovní doba poste de nuit

podnik: noční podnikboîte de nuit

polární: polární nocnuit polaire

probdělý: probdělá nocnuit blanche

přes, přese: zůstat přes nocpasser une nuit

setmění: po setměníà la nuit tombée

svatební: svatební nocnuit de noces

škodit: Kouření škodí zdraví.Fumer nuit à la santé.

temný: temná nocnuit obscure

v, ve: ve dne v nocijour et nuit

celonoční: celonoční provoz v obchodě ap.ouvert toute la nuit

hluboký: hluboká nocnuit profonde

noc: v noci(pendant) la nuit, de nuit

noční: noční klubboîte de nuit

setmět se: Setmělo se.La nuit est tombée.

stmívat se: Stmívá se.La nuit tombe.

uprostřed: uprostřed nocien pleine nuit

zabrat: expr. Celou noc jsem nemohl zabrat.Je n'ai pas pu m'endormir toute la nuit.

zůstat: zůstat na nocrester pour la nuit

dudy: To je nebe a dudy.C'est le jour et la nuit.

hromádka: být jako hromádka neštěstíêtre triste comme un bonnet de nuit

moudrý: Ráno je moudřejší večera.La nuit porte conseil.

nebe: To je nebe a dudy.C'est le jour et la nuit.

neštěstí: být jako hromádka neštěstíêtre triste comme un bonnet de nuit

ráno: Ráno je moudřejší večera.La nuit porte conseil.