Hlavní obsah

tournée [tuʀne]

Vyskytuje se v

dérision: tourner qqn/qqch en dérisionzesměšnit koho/co

dos: tourner le dosà qqn/qqch otočit se ke komu/čemu zády i přen.

tourner: se tournerotočit se v posteli, z druhé strany ap., vers qqn/qqch obrátit se k publiku ap.

après: Tournez à gauche après le pont.Za mostem zahněte doleva.

bar: faire la tournée des barsvymetat bary

court: tourner courtrychle se otočit, náhle změnit směr, změnit téma, stočit/obrátit řeč na něco jiného

désavantage: tourner au désavantage de qqnobrátit v čí neprospěch

jaune: tourner au jaunežloutnout

ridicule: tourner qqn en ridiculezesměšnit koho

tourner: se tourner les poucestočit palci

tourner: tourner ses efforts vers qqchzaměřit své úsilí, zaměřit se na co

tourner: tourner qqn/qqch en ridiculezesměšnit koho/co

tourner: tourner en rondchodit dokola

chance: La chance a tourné.Karta se obrátila., Štěstí se obrátilo.

grand-duc: faire la tournée des grands-ducs= vyrazit na tah do luxusních podniků

lion: tourner comme un lion en cagepřecházet jako tygr v kleci

page: tourner la pageotočit stránku

pot: tourner autour du potchodit kolem jako kočka okolo horké kaše

toupie: tourner comme une toupietočit se jako káča

tourner: tourner le sanghnout žlučí, naštvat

tourner: tourner le dos à qqn/qqchotočit se zády ke komu/čemu

tourner: tourner ronddobře fungovat o motoru ap.

tourner: tourner à videběžet naprázdno

vent: tourner à tous les ventsbýt kam vítr, tam plášť

vinaigre: tourner au vinaigreobracet se k horšímu

formát: film točený na 16 mm formátfilm tourné en 16 millimètres

koncertní: koncertní síň/turnésalle/tournée de concert

nakládačka: dostat nakládačkurecevoir une tournée

otáčet: otáčet proti směru hodinových ručičektourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

otočit: otočit proti směru hodinových ručičektourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

plést: plést komu hlavutourner la tête à qqn

ručička: otočit proti směru hodinových ručičektourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

scestí: dostat se na scestímal tourner, s'engager dans la mauvaise voie

stránka: vidět vše z horší/lepší stránkyavoir l'esprit mal/bien tourné

točitý: točité schodištěescalier tournant

úsilí: zaměřit své úsilí na cotourner ses efforts vers qqch

zlé: vykládat si ve zlém coprendre/tourner qqch en mal/mauvaise part

doleva: Zahněte doleva.Tournez à gauche.

doprava: Odbočte doprava.Tournez à droite.

nalevo: Jděte nalevo.Prenez/Allez/Tournez à gauche.

napravo: Odbočte/Jděte napravo.Tournez/Allez à droite.

odbočit: odbočit doleva/dopravatourner à gauche/droite

točit se: Točí se mi hlava.J'ai la tête qui tourne.

videoklip: natočit videoklip k písnitourner le clip de la chanson

vlevo: zahnout vlevotourner à gauche

zabočit: zabočit vlevo/vpravotourner à gauche/droite

dobře: dobře fungovat o motoru ap.tourner rond

chodit: chodit okolo jako kočka kolem horké kašetourner autour du pot

karta: Karta se obrátila. situace se změnilaLa chance a tourné.

kaše: chodit okolo jako kočka kolem horké kašetourner autour du pot

korouhvička: točit se jako korouhvička (ve větru)tourner comme une toupie

něco: Něco tady nehraje.Ça ne tourne pas rond.

obracet: obracet oči v slouptourner de l'œil

obrátit: obrátit listtourner la page

obrátit: obrátit oči v slouptourner de l'œil

obrátit se: Karta se obrátila.La chance a tourné.

otočit: i přen. otočit listtourner la page

otočit se: otočit se ke komu/čemu zádytourner le dos à qqn/qqch

plášť: Je kam vítr, tam plášť.Il tourne à tout vent., C'est une girouette.

poplést: poplést komu hlavufaire tourner la tête de qqn, entêter qqn

tygr: přecházet jako tygr v klecitourner comme un ours en cage

záda: ukázat zádatourner casaque

záda: otočit/obrátit se zády ke komu/čemutourner le dos à qqn/qqch

zatočit se: Všechno se s ním zatočilo.Tout a tourné autour de lui.

zatočit se: Zatočila se mu hlava.La tête lui a tourné.