Hlavní obsah

něco

Zájmeno

  1. (nějaká věc) quelque choseKup mi něco k jídlu.Achète-moi quelque chose à manger.
  2. (trocha, kousek) un peuo něco pozdějiun peu plus tard

Vyskytuje se v

jiný: mluvit o něčem jinémparler d'autre chose

nabídnout: nabídnout komu něco malého o občerstvení ap.offrir à qqn un petit quelque chose

pití: Máte něco k pití?Avez-vous quelque chose à boire ?

vyřídit: Mám něco vyřídit? v telefonuVoulez-vous laisser un message ?

dokopat: dokopat se k něčemuhovor. se prendre par la main

semlít se: Něco se semele.Il y a de l'eau dans le gaz.

chose: Je to lepší než nic., Aspoň něco.C'est déjà quelque chose.

quelque: něcoquelque chose

quelqu'un: To je ale něco!lid. C'est quelqu'un !

savoir: dělat něco dobře a ani o tom nevědětfaire de la prose sans le savoir

sien: dát do toho něco svého, přispět (svým dílem), projevit dobrou vůliy mettre du sien

boire: Dáte si něco k pití?Voulez-vous boire quelque chose ?

neuf: něco novéhoquelque chose de neuf

air: Něco je ve vzduchu.Il y a quelque chose dans l'air.

anguille: Za tím něco vězí., V tom je nějaký háček.Il y a anguille sous roche.

biscuit: = lehkomyslně se do něčeho pustithovor. s'embarquer sans biscuit

cadeau: něco komu nedarovathovor. ne pas faire de cadeau à qqn

casser: něco (málo) pojíst, dát si něco (k jídlu)casser la croûte

délirant: Žádat něco takového, to je šílenství!Exiger cela, c'est délirant !

gaz: Něco je ve vzduchu.hovor. Il y a de l'eau dans le gaz.

manche: To je něco jiného.hovor. C'est une autre paire de manches.

morceau: zakousnout si něčehomanger un morceau

part: něco obětovat a zachránit zbytekfaire la part du feu

pavé: něco znamenat, těšit se velké vážnosti ve společnostitenir le haut du pavé

poire: myslet na zadní kolečka, (po)nechat si něco pro strýčka Příhodugarder une poire pour la soif

prose: dělat něco dobře a ani o tom nevědětfaire de la prose sans le savoir

prouver: chtít si něco dokazovathovor. avoir quelque chose à prouver

ravitaillement: jít sehnat něco k snědkuhovor. aller au ravitaillement

reste: využít poslední příležitosti, ještě si něco užítjouir de son reste

sœur: Ještě něco (bys rád)?, (S tím) Jdi do háje!Et ta sœur ?

něco: Kup mi něco k jídlu.Achète-moi quelque chose à manger.