Hlavní obsah

pití

Podstatné jméno, rod střední

  1. (požívání nápojů) boire m(alkoholismus) boisson fMáte něco k pití?Avez-vous quelque chose à boire ?nemírné pitíabus m de l'alcool
  2. (nápoj) boisson f(speciálně namíchané, v Kanadě jakékoli nealkoholické) breuvage mpřipravit jídlo a pitípréparer le manger et le boire

Vyskytuje se v

Dán: pít jak Dánboire comme un Polonais

doušek: pít po malých doušcíchboire à petites gorgées

jídlo: jídlo a pití je zahrnuto v ceněrepas et boissons inclus

kotoučový: kotoučová pilascie circulaire

kuráž: pít na kurážboire pour retrouver son courage

motorový: motorová pilařetězová tronçonneuse , obecně scie motorisée

okružní: tech. okružní pilascie circulaire

pila: tech. řetězová pilascie à chaîne

pila: tech. motorová pilascie à moteur

pila: tech. oblouková pilascie à arc

řetězový: tech. řetězová pilascie à chaîne(tte)

lačný: Nepijte na lačný žaludek.Ne buvez pas à jeun.

duha: pít jako duhaavoir une bonne descente (de gosier), boire comme une éponge

circulaire: scie circulairecirkulární pila, hovor. cirkulárka

gorgée: boire à petites gorgéespít po malých doušcích

goulot: boire au goulotpít (přímo) z lahve

scie: scie à chaîne/moteur/arc/onlget/chantournerřetězová/motorová/oblouková/pokosová/lupenková pila

service: Jamais pendant le service.Ve službě (nikdy) nepiju.

voie: donner de la voie à une scierozvádět zuby pily

boire: Voulez-vous boire quelque chose ?Dáte si něco k pití?

boire: le boire et le mangerjídlo a pití

continuer: Il continue à boire.Stále pije.

de: boire du vinpít víno

donner: donner à boire à qqndát komu (na)pít

éviter: éviter le cafénepít kávu, vystříhat se kávy

que: Il ne fait que boire et manger.Jen jí a pije.

tire-larigot (à): boire à tire-larigotpít jak duha

boire: boire comme un troupít jako duha

éponge: avoir une éponge dans le gosier, boire comme une épongepít jako duha