Hlavní obsah

pití

Podstatné jméno, rod střední

  1. (požívání nápojů) boire m(alkoholismus) boisson fMáte něco k pití?Avez-vous quelque chose à boire ?nemírné pitíabus m de l'alcool
  2. (nápoj) boisson f(speciálně namíchané, v Kanadě jakékoli nealkoholické) breuvage mpřipravit jídlo a pitípréparer le manger et le boire

Vyskytuje se v

Dán: boire comme un Polonaispít jak Dán

doušek: boire à petites gorgéespít po malých doušcích

jídlo: repas et boissons inclusjídlo a pití je zahrnuto v ceně

kotoučový: scie circulairekotoučová pila

kuráž: boire pour retrouver son couragepít na kuráž

motorový: řetězová tronçonneuse , obecně scie motoriséemotorová pila

okružní: scie circulairetech. okružní pila

pila: scie à chaînetech. řetězová pila

pití: abus de l'alcoolnemírné pití

řetězový: scie à chaîne(tte)tech. řetězová pila

lačný: Ne buvez pas à jeun.Nepijte na lačný žaludek.

duha: avoir une bonne descente (de gosier), boire comme une épongepít jako duha

circulaire: scie circulairecirkulární pila, hovor. cirkulárka

gorgée: boire à petites gorgéespít po malých doušcích

goulot: boire au goulotpít (přímo) z lahve

scie: scie à chaîne/moteur/arc/onlget/chantournerřetězová/motorová/oblouková/pokosová/lupenková pila

service: Jamais pendant le service.Ve službě (nikdy) nepiju.

voie: donner de la voie à une scierozvádět zuby pily

boire: Voulez-vous boire quelque chose ?Dáte si něco k pití?

boire: le boire et le mangerjídlo a pití

continuer: Il continue à boire.Stále pije.

de: boire du vinpít víno

donner: donner à boire à qqndát komu (na)pít

éviter: éviter le cafénepít kávu, vystříhat se kávy

que: Il ne fait que boire et manger.Jen jí a pije.

tire-larigot (à): boire à tire-larigotpít jak duha

éponge: avoir une éponge dans le gosier, boire comme une épongepít jako duha